Biljke - Iz sveta biljaka Zlatibora

Karakteristike biljnog sveta Zlatibora na serpentinskoj podlozi daje šumska zajednica belog i crnog bora Pinetum nigrae silvestris i nepregledni pašnjaci.
Ovde obitava veliki izbor interesantnih, retkih i lekovitih biljaka. Pomenućemo samo neke od njih:

Lekovite biljke

Teuricium montanum - trava iva, ivica, gorski cmilj - lekovita (u narodu se kaže "...trava iva, od mrtva pravi živa"). Ima antiseptična svojstva, pozitivno deluje na želudačno crevni sistem, želudačne kanale...)
Achillea millefolium - hajdučka trava - lekovita i medonosna (livade i pašnjaci)
Thymus serpyllum - majčina dušica - ima umirujuće blagotvorno dejstvo (obronci i padine)
Gentiana lutea - lincura - lekovita (zeludačni problemi) (Rudine, Mišovića gaj, Čavlovac, prostor oko Čigote)
Centarium erythraea - kičica - poboljšava varenje (livade i pašnjaci)
Symphytum officinale L.- gavez - za lečenje unutrašnjih i spoljašnjih rana, preloma

Karakteristično ukrasno cveće i drveće

Narcissus poeticus - narcis, zelenkada - dekorativno livadsko cveće (livade i pašnjaci u proleće)
Crocus biflorus - prolećni šafran - dekorativno livadsko cveće (livade i pašnjaci u proleće)
Sorbus aucuparia L. - jarebika - ukrasni grm ili drvo

Endemske vrste

Halacsya sendtneri - cvakija
Verbascum bosniense - divizma - (livade i pašnjaci)
Haplophyllum boissieranum - rutvaca - (Vijogor)

Pečurke

Najčešće vrste koje ljubitelji pečuraka traže na ovim terenima su:

Macrolepiota promineus - sunčanica - (na livadama)
Lactarius deliciosus - rujnica- (u mladoj borovoj sumi)
Suillus ranulatus - vučji hleb, slinavka - (na ivicama borove šume)
Coprinus comatus - gnojistarka - (na vlažnim nađubrenim travnjacima)