Uslovi korišćenja

- Web stranica, portal zlatibor.rs - Zlatibor - Čudna i čarobna moć, je prvi sajt o planini Zlatibor nastao decembra 1999. godine. Pozitivno promoviše Zlatibor objavljujući sadržaje koje publikuje Radionica KRUG, Zlatibor (Registar medija - reg. br. IN000482).
- Kada posećujete ovu stranicu ili se koristite njome, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uslovima i odredbama  ovde navedenim.

PRAVILA KORIŠĆENJA

- Radionica KRUG redovno proverava i ažurira informacije objavljene na stranici.
- Radionica KRUG zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njeno korišćenje.
- Radionica KRUG nije odgovorno, niti garantuje da su informacije uvek aktuelne, ispravne i/ili potpune.
- Vlasnici privrednih subjekata koji se prezentuju na portalu su odgovorni za tačnost i ispravnost informacija na njihovim stranama prema Deklaraciji o oglašavanju koju potpisuju pri pristupu sistemu. 
- Portal može da sadrži veze prema drugim Web stranicama. Radionica KRUG, nema kontrolu nad tim stranicama i nije odgovorna za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmene i ažuriranje takve stranice.
- Radionica KRUG zadržava pravo da bez najave i prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmene uslova korišćenja sajta. Nastavak korišćenja internet sajta od strane korisnika i nakon što su izvršene izmene uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmene.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Prilikom registracije, korisnik je dužan uneti ime, prezime, e-mail i postaviti šifru za pristup svom nalogu. Registrovan korisnik može uneti i druge informacije kako bi poboljšao svoje korisničkog iskustvo.

VERIFIKACIJA KORISNIKA

Kako bi se verifikovao, registrovani korisnik je dužan uneti svoje lične podatke (Ime, prezime, email i telefon). Ovi podaci neće biti javno dostupni i biće korišćeni pri promeni lozinke ili za periodična obaveštavanja.

NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE

- Uslov za korišćenje Web stranice je Vaše jemstvo da nećete upotrebljavati navedenu Web stranicu u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima.
- Nije dopušteno koristiti ovu stranicu na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njome služe.
- Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

- Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje stranice mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično.
- Radionica KRUG može unapređivati i/ili menjati portal u bilo kom trenutku.
- Sadržaj objavljen na portalu ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka.
- Web stranica Zlatibor - Čudna i čarobna moć ni u kojem slučaju ne može biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom.
- Navedena pravila se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA

Radionica KRUG zadržava diskreciono pravo da prekine Vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAKOVI

- Sadržaj web stranice zlatibor.rs - Zlatibor - Čudna i čarobna moć u vlasništvu je Radionica KRUG ili vlasnika sadržaja privrednih subjekata prema Deklaracijama o oglašavanju.
- Logo i slogan Zlatibor - Čudna i čarobna moć zaštićeni su od 2008. žigom pod rednim brojem Ž-2008-159-57407.
- Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika, zahteva prethodno pismeno dopuštenje Radionica KRUG.

Dana 19.01.2009. godine

Radionica KRUG, Zlatibor

Radionica KRUG Zlatibor