TRAVA IVA - DUBČAC - Teucrium montanum

Višegodišnji žbun sa poleglim stabljikama koje se vršnim delom izdižu. Listovi celog oboda, linearno lancetasti, na naličju gusto pokriveni belim dlakama. Pršljenovi sa cvastima sakupljeni na vrhu stabljika i grana u glavice. Krunica žućkasta, dva puta duža od čašice, samo sa donjom, petorežnjevitom usnom. Cveta od juna do avgusta.

Gde se može naći: Suve krečnjačke padine u brdskom i planinskom pojasu.
Sakuplja se: vršni deo biljke u cvetu (Teucrii moontani herba).
Metod sakupljanja i obrada: Nožem ili makazama odsecaju se vrhovi cvetonosnih, zelenih izdanaka. 30% cvetova na biljkama koje se eksploatišu i 30% biljaka u populaciji treba ostaviti netaknuto. Herba se suši na senovitom i promajnom mestu u tankom sloju, pakuje u bale i čuva u suvim, provetrenim prostorima. Vrsta je zaštićena Uredbom o stavljanju pod kontrolu sakupljanja, korišćenja i prometa na osnovu Zakona o zaštiti zivotne sredine.
Primena: Trava iva sadrži gorke sastojke i etarska ulja, pa se čajevi od nje koriste kod poremećaja varenja i bolesti disajnih organa. Danas se najčešće koristi u čajnim mešavinama.

(Preuzeto iz knjige "Samonikle lekovite biljke Stare planine")