KJP Komunalno javno preduzeće "Zlatibor" Čajetina

Rujanska bb, Zlatibor (put za Semegnjevo)
Zlatibor  Mapa, Put do objekta
  +381313832035, +381313832036   office@kjpzlatibor.rs  Web: SAJT, Instagram, FB

Komunalno javno preduzeće „Zlatibor“ Čajetina je osnovano 1982. godine odlukom Skupštine opštine Čajetina,a koje je upisano u registar Okružnog privrednog suda, dana 22.12.1982. godine, pod brojem Fi.379/82 u registarskom ulošku suda 1-499-00, a registrovano kod Agencije za privredne registre Rešenjem broj BD. 68924/2005 od 24.06.2005. godine i registrovano je sa upisanim novčanim kapitalom u vrednosti od 66.345.562,62 RSD, po Rešenju APR-a broj BD. 75991/2013 od 12.07.2013. godine.
Preduzeće je razvrstano u malo pravno lice i posluje u pravnoj formi javnog preduzeća. Ne koristi budžetska sredstva već svoje poslovanje finansira iz sopstvenih sredstava. Opština je jedini vlasnik Preduzeća sa udelom u vlasništvu nad kapitalom od 100%.

Komunalno javno preduzeće „Zlatibor“ Čajetina osnovano je za obavljanje komunalnih delatnosti koje su Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o komunalnim delatnostima označene kao delatnosti od opšteg interesa. Od ukupno 12, ovo preduzeće trenutno vrši osam komunalnih delatnosti, a to su:

  • Upravljanje komunalnim otpadom;
  • Održavanje čistoće na površinama javne namene;
  • Održavanje javnih zelenih površina;
  • Delatnost upravljanja grobljima i sahranjivanje;
  • Upravljanje javnim parkiralištima;
  • Upravljanje pijacama;
  • Održavanje ulica i puteva;
  • Održavanje javne rasvete;

DUGOROČNI I SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA
Osnovne aktivnosti KJP „Zlatibor“ Čajetina u okviru poverenih delatnosti su vezane za stabilno i kvalitetno zadovoljavanje komunalnih potreba stanovništva i drugih korisnika komunalnih usluga na teritoriji opštine Čajetina.
U tom smislu, u narednom periodu ukupno poslovanje i razvoj preduzeće će u najvećoj meri podrediti unapređenju i razvoju poverenih komunalnih delatnosati, u pravcu:

- Povećanja stepena dostupnosti komunalnih usluga,
- Veće pouzdanosti i stabilnosti kod pružanja komunalnih usluga,
- Boljeg kvaliteta pruženih usluga po zahtevima korisnika i standardima koji se primenjuju u najrazvijenijim evropskim državama,
- Realizacija programa i planova poslovanja,
- Briga o zaštiti životne sredine,
- Zaštita zdravlja zaposlenih na radu,
- Poboljšanje stručnih i profesionalnih kapaciteta zaposlenih, i racionalizacija poslovanja.

PRAVNA SLUŽBA - Kristina Milutinović - 062/289-082
PRAVNA SLUŽBA - Ivana Dimitrijević-izvršni postupak - 062/800-73-23
SLUŽBA RAČUNOVODSTAVA - Branka Terzić - 062/801-65-85
SLUŽBA PARKINGA I PIJACA - Zorica Ponjavić - 062/289-346
SLUŽBA UPRAVLjANjA GROBLjEM - Duašna Žunić - 062/289-123
SLUŽBA KOMUNALNIH POSLOVA - Vera Blagojević - 062/289-349
ZIMSKA SLUŽBA - Toma Tucović - 064/830-20-16

Radno vreme: 07-15h Vest: Kabasti otpad i otpad sa gradilišta - Cenovnik iznošenja, transporta i deponovanja , Otvoren novi kompleks objekata KJP Zlatibor, Sniženi iznosi kazni za nepropisno parkiranje na Zlatiboru, Reciklaža - Prva ispruka plavih kanti namenjenih za sakupljanje suvog, reciklabilnog toka otpada, Zimska služba KJP Zlatibor spremna za predstojeću zimsku sezonu, KJP Zlatibor - velika sredstva ulaže u nabavku nove opreme i mehanizacije, Ispitivanje zadovoljstva uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada, snabdevanja pijaćom vodom i održavanja kanalizacije - Čajetina, Ulična rasveta na Zlatiboru u nadležnosti Komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, Zimska služba KJP Zlatibor - 18 kamiona i 35 zaposlenih, spremna za 2020/2021., Komunalna inspekcija: obavezno čišćenje snega ispred objekata
Kontaktirajte nas