Kabasti otpad i otpad sa gradilišta - Cenovnik iznošenja, transporta i deponovanja

9 Oktobar 2023  /  Izvor: KJP Zlatibor

1

Nadzorni odbor Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“ Čajetina, na sednici održanoj 04. oktobra 2023. godine, na osnovu člana 21. Statuta Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“ Čajetina, doneo je Odluku o donošenju cenovnika za transport kabastog otpada, otpada sa gradilišta i zamene oštećenih kanti i kontejnera.

Obaveštavamo korisnike komunalnih usluga da je odlaganje kabastog otpada, baštenskog otpada, kao i otpada od renoviranja najstrožije zabranjeno na površinama javne namene i lokacijama na kojima su donedavno bili kontejneri.

Manje količine zelenog otpada, kao i kabastog (stari nameštaj, stari elektronski uređaji, gume i slično – u količini do jedne automobilske prikolice) mogu samostalno dopremiti na obeleženi plato preko puta poslovnih prostorija KJP „Zlatibor“ u ulici Bele vode 87 na Zlatiboru. Veće količine kabastog otpada korisnici mogu besplatno odložiti na deponiju Bregovi.

Ukoliko im je za to potrebna usluga KJP „Zlatibor“ poziv mogu uputiti na broj telefona 031 315 20 88, a navedena usluga biće naplaćena u skladu sa važećim cenovnikom koji se nalazi u prilogu. 

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor