Početak Projekta "O-DVA-JA-MO" - KJP Zlatibor - RECIKLAŽA

2 Avgust 2022  /  Izvor: Zlatiborpress

1

Projekat „O-DVA-JA-MO” koji je pokrenulo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije uz podršku Evropske Unije i Kraljevine Švedske, sprovodi se u četiri regiona za upravljanje otpadom koji obuhvataju 17 gradova i opština u Srbiji, među kojima je  i opština Čajetina. Projekat se realizuje preko KJP „Zlatibor“ Čajetina.

Tim povodom KJP „Zlatibor“ Čajetina je, kao glavni nosilac projekta koje će realizovati u narednom periodu, u Starom parku organizovalo svečani događaj, kao uvod u predstojeće aktivnosti. Pored predstavnika lokalne samouprave i KJP „Zlatibor“, prisutni su bili predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i programski menadžer za životnu sredinu Evropske unije.

"Ovo je deo projekta koji je pokrenut pre tri godine u 17 lokalnih samouprava u Srbiji sa namerom da se uspostavi odvajanje otpada na mestu nastanka, pri čemu je namena da se otpad razdvaja u namenjene kante sa ciljem da se ne odvozi na deponije, jer deponovanje otpada je i najskuplji način njegovog skladištenja. Opština Čajetina je, treba napomenuti, jedna od pionira savremenog upravljanja otpadom u Srbiji, kada se 2011. godine priključili osnivačima Regionalne snitarne deponije „Duboko“. 11 godina nakon toga, vi, građani Čajetine, ste u prilici da budete pioniri razdvajanja otpada u Republici Srbiji“, rekao je Antoan Avinjon,  programski menadžer za životnu sredinu Evropske unije.

Evropska unija je donirala čajetinskoj opštini komunalnu opremu u vidu  5936 plavih kanti za prikupljanje reciklabilnog toka otpada, 40 žutih kontejnera za sakupljanje stakla i modernu auto smećaru. Prema rečima državnog sekretara Ministarstva zaštie životne sredine koja je pozvala sve građane opštine Čajetina da se aktivno uključe u projekat, ovo ministarstvo i Vlada RS ozbiljno pristupaju rešavanju problema upravljanju otpadom i nastaviće dugoročno da podržavaju sve zelene projekte. 

„Cilj projekta je da se otpad sa deponija reciklira, odnosno da građani izvrše primarnu separaciju otpada u svojim domaćinstvima, tako da otpad ne završi na deponiji nego da se reciklira“, istakla je Ivana Hadži Stošić.   

Ispred lokalne samouprave, prisutnima se obratila pomoćnica predsednika opštine Čajetina za odnose sa javnošću Marija Jeremić.
„Sada mogu da kažem da smo došli do ovog, veoma važnog koraka u oblasti zaštite životne sredine.cCilj nam je da vršimo selekciju otpada na mestu nastanka, odvajamo suvi i mokri otpad i time povećavamo količine suvog otpada, a samim tim produžavamo i rok trajanja deponije, što nam daje niz drugih benefita.“

Novina koja nastupa realizacijom projekta od 15. avgusta,  jeste i to da će kontejneri za otpad biti uklonjeni sa javnih površina.

„Prvih 107 domaćinstava sa kojima započinjemo već polovinom ovog meseca, mogu očekivati naše radnike koji će im isporučiti kante u dovoljnom broju. Takođe, paralelno se priprema i pravna regulativa; ovih dana će na Javnom uvidu biti Odluka o upravljanju otpadom opštine Čajetina, kojom se propisuju neke obaveze, ali i prava nas kao vršilaca ovih aktivnosti, ali i naših korisnika“, naglasila je Vera Blagojević ispred KJP „Zlatibor“.

Svojim literarnim i likovnim radovima ovaj dan su svečanim učinili članovi ekološke sekcije OŠ „Dimitrije Tucović“, kao i deca vrtića Radost i najmlađi stanovnici čajetinske opštine koji su učestvovali na maskenbalu sa kostimima od recikliranih materijala. Sa njima je radost podelila i maskota ovog projekta, Narcisa. 

ZLATIBOR PRESS
Mirjana Ranković Luković

Javni sektor Privredne aktivnosti Opština Čajetina, Zlatibor