Najlepše kuće Zlatibora od XIX veka do danas

Stambeni i životni prostor, odnosno njegovo prilagođavanje potrebama i željama čoveka, stari su koliko i svest, duh, emocija; koliko i potreba da okruženje i lepota postanu jedno. A kuća kao tvorevina tog htenja postala je izvor lepote ka spolja, ka svetu...

Kuća je najbolji svedok celokupnog estetskog sklopa koji čovek nosi u sebi, a mesto projekcija svesti koju ljudi imaju o svojoj zajednici, i one su nezavisno ostvarive od materijalnog ili društvenog statusa.

Pregled najlepših ostvarenja na Zlatiboru, po autorskom izboru Nikole Krstovića, istoričara umetnosti i kustosa Muzeja „Staro selo“ u Sirogojnu i Radionice Krug, Zlatibor, multimedijalan je po svojoj strukturi.

„Najlepše kuće Zlatibora od XIX veka do danas“ projekat je koji se realizuje tradicionalnom muzeološkom postavkom u Dvorani Muzeja „Staro selo“ praćenom katalogom izložbe, kao i celovitom virtuelnom postavkom kroz internet prezentaciju
www.zlatibor.rs/kucezlatibora. Ujedno, višeslojnost pristupa čita se i u obeležavanju kuća GPS koordinatama jer veliki broj ovih ostvarenja predstavlja pravu turističku atrakciju Zlatibora.

Kroz periode „Zanemareni putokazi“, „Trenutak sna na javi“, „Novi poleti“ i „Quantum of solace“ prate se promene, mode i tendencije od autentičnih ostvarenja narodnog graditeljstva pa sve do savremenih arhitektonskih rešenja.

Ujedno, ovo je i apel za očuvanje i negovanje svesti o bogatoj graditeljskoj tradiciji koja, polako, ali sasvim izvesno, bledi pred naletima neumerenosti i opskurnih motiva.

Datum: Otvaranje izložbe 25.12.2008.godine u 14.00h
Mesto: Dvorana Muzeja na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu i www.zlatibor.rs/kucezlatibora