Park prirode Zlatibor

Park prirode Zlatibor

Park prirode "Zlatibor" zaštićeno je područje od izuzetnog značaja I kategorije na teritoriji od 41.923,26ha.
Jedno od najvrednijih područja Parka prirode Zlatibor je kanjonska dolina reke Uvac, sa brojnim dolinskim meandrima.
U parku prirode dominiraju autohtone šume crnog bora i mešovite šume crnog i belog bora.
Od ribljih vrsta prisutna je mladica, potočna pastrmka, klen, brkica...

Zbog bogatstva i raznovrsnosti uvršten je u odabrana područja za dnevne leptire (PBA - Prime Butterfly Areas). Zabeleženo je pristustvo 154 vrsta prica što park prirode svrstava u popis područja za ptice od izuzetnog značaja (IBAnac-68). Zabeleženo je i oko 38 vrsta sisara, što trenutno čini 40% vrsta koje su do sad na bilo koji način registrovane na teritoriji Republike Srbije.

Posebnu lepotu i prepoznatljivost Parka prirode "Zlatibor", daje tradicionalni način života u starovlaškom tipu naselja, sa dvodelnom brvnarom, kao osnovnim građevinskim oblikom. Osnovnu vrednost predstavljaju i utvrđena nepokretna kulturna dobra: Crkva brvnara u Donjoj Jablanici, Crkva brvnara u Dobroselici i manastirski kompleks Uvac.

(Delovi teksta preuzeti iz Uredbe o proglašenju Parka prirode "Zlatibor", Službeni glasnik RS, br. 91 od 10. oktobra 2017.)

Pročitajte više o zanimljivostima Parka prirode Zlatibor.