Poziv za podnošenje poreskih prijava za lica koja na teritoriji opštine Čajetina poseduju nepokretnosti

29 Avgust 2023

1

Plaćanje poreza na teritoriji opštine Čajetina
Pozivaju se sva fizička i pravna lica koja na teritoriji opštine Čajetina poseduju nepokretnosti a koja za iste do sada nisu podnela poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu da u što kraćem roku  ispune svoju zakonsku obavezu i podnesu  popunjen obrazac poreske prijave PPI2 sa pratećom dokumentacijom na šalter Lokalne poreske administracije ili putem pošte na adresu Aleksandra Karađorđevića br 34, 31310 Čajetina.

Napominjemo da je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji  propisana prekršajna kazna u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 dinara  za lica koja ne podnesu u zakonskom roku poresku prijavu ili ako je podnesu nepotpisanu ili unesu netačne podatke u istoj.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 031/3832-282; 031/3831-151 ili putem mejla poreskauprava@cajetina.org.rs
 

Privreda & usluge Obaveštenja Poslovnik Opština Čajetina, Zlatibor
Povezano: Opština Čajetina