Planinski psiholog blog 6. Da li znate pravila asertivne komunikacije?

21 Januar 2021  /  Izvor: LOGOSCENTAR Zlatibor

1

Asertivna komunikacija je vid komunikacije koja nam omogućava da izrazimo svoje mišljenje na direktan, otvoren i socijalno adekvatan način a da pri tom ne ugrozimo prava druge osobe. 
 
Kako ćemo prepoznati asertivnu osobu?
 
 • Govori jasno i samopouzdano 
 • Bez okolišanja ume da izrazi svoje mišljenje i da preuzme odgovornost za svoj stav
 • Poštuje stavove drugih iako ne mora da se slaže sa njima 
 • Prihvata konstruktivne kritike odbacujući one koje su manipulativne i omalovažavajuće 
 • Zna da uputi kritiku drugima na način koji ne izaziva neprijatnost i frustraciju 
 • Zna da pomogne drugima, ako je to zatraženo od nje ali je ne prati osećanje krivice kada nekog odbije
 • U kontaktu je sa sopstvenim emocijama
 • Nema problem da prihvati svoje greške i poraz
 • ...

  Više o asertivnosti i asertivnom treningu čiji je cilj da poveća stepen samopoštovanja, odgovornosti i poverenja u sebe i druge, da pospeši konstruktivno rešavanje konflikta i bolju komunikaciju sa drugima a samim tim bolje međuljudske odnose, pročitajte OVDE.

  Autor
  Marijana Đenić Assi,
  magistar kliničke psihologije i sertifikovani psihoterapeut 
Privreda & usluge Edukacija Opština Čajetina, Zlatibor