Komunalno javno preduzeće Zlatibor - brojevi telefona, cene i informacije vezane za upravljanje otpadom

11 Avgust 2023

1

Komunalno javno preduzeće Zlatibor - SAOPŠTENjE ZA JAVNOST - avgust 2023.
Podela kanti za odvojeno sakupljanje otpada u naseljenom mestu Zlatibor privodi se kraju. Preostalo je da se posude za selekciju podele u delovima naselja: Zova, Potoci i Gajevi čime će podela kanti u ovom naseljenom mestu biti završena. Uporedo se uklanjaju kontejneri sa javnih površina, i dostavljaju stambenim zajednicama. 

Važno je istaći da svi korisnici imaju obavezu da posude namenjene primarnoj selekciji smeste unutar svoje građevinske parcele/dvorišta i da ih danima koji je određen za njihovo pražnjenje do sedam časova iznesu pored saobraćajnice kojom prolazi kamion auto smećar. Radnici KJP „Zlatibor“ ne ulaze u dvorišta domaćinstava, te reklamacije koje se odnose na ne pražnjenje kanti, a koje nisu bile uz samu ulicu nisu opravdane, kao i za kante koje su iznete nakon sedam časova. Izuzetak predstavljaju stara i bolesna lica koja žive sama i koja su podnela pisani zahtev da je neophodno da radnici umesto njih privuku kante do puta. 

Strogo je zabranjeno prebacivanje otpada iz kanti koja pripadaju domaćinstaima u kontejnere koji su namenjeni stambenim zajednicama, kao i odlaganje kabastog otpada pored istih. Kako bismo našim korisnicima pomogli da što jednostavnije savladaju pravila primarne selekcije otpada svakodnevno na terenu prisutna su četiri edukatora koji prvenstveno daju instrukcije kako pravilno razvrstavati otpad, ali i beleže sve nedostatke koje uoče na terenu. Sve posude su obeležene rednim brojevima, te se veoma jednostavno može utvrditi ko je vlasnik posude u kojoj nije izvršena dobra selekcija ili koja nakon pražnjenja nije vraćena u dvorište. Preko edukatora, Komunalne inspekcije i Komunalne milicije koje su sve više prisutne na terenu ukazujemo korisnicima ali i turistima na pravilne načine postupanja sa komunalnom otpadom.

Najčešća pitanja:

Gde odložiti kabasti otpad, travu, pepeo?
Manje količine kabastog otpada građani samostalno mogu dopremiti na obeleženi plato preko puta poslovnih prostorija KJP „Zlatibor“ u ulici Bele vode 87 na Zlatiboru. Veće količine kabastog otpada korisnici samostalno i potpuno besplatno mogu odložiti na deponiju Bregovi. Ukoliko im je potrebna usluga prevoza od strane KJP „Zlatibor“ poziv mogu uputiti na broj telefona 031 3832 034, a navedena usluga biće im naplaćena u skladu sa važećim cenovnikom.

Šta sa viškom posuda za selekciju, ili nedovoljnim brojem istih?
Ukoliko korisnici žele da vrate posude koje im nisu neophodne, a koje su prethodno zadužili, ili su im potrebne dodatne, mogu pozvati broj 066 809 83 32 i posude će im biti u najkraćem roku dostavljene. 

Zašto se zelena kanta prazni samo jednom sedmično? 
Po Operativnom planu KJP „Zlatibor“ pražnjenje zelenih kanti jednom sedmično je sasvim dovoljno za jednu četvoročlanu porodicu, ukoliko pravilno selektuje otpad. Kako bi se umanjili neprijati mirisi u letnjim danima, potrebno je zelene kante posle svakog pražnjenja oprati i postaviti na zasenito mesto. 

Imajući u vidu da veliki broj naših korisnika obavlja i komercijalnu delatnost izdavanja smeštaja, te da mu je potreban veći broj posuda, može se obratiti KJP „Zlatibor“ i preuzeti dodatne kante ili kontejner.

Svaka stambena zajednica je u obavezi da preko svog upravnika zaduži dovoljan broj posuda koje će smestiti unutar građevinske parcele, na mestu koje je pristupačno za vozila komunalnog preduzeća. Takođe, dužni su da održavaju higijenu posuda i prostora oko posuda. Svi objekti namenjeni kolektivnom vidu stanovanja, a koji u svom sastavu imaju i poslovne prostore moraju obezbediti mesto za postavljanje posuda, a koje će biti namenjene isključivo njima.

Koliko iznose kazne za nesavesno ponašanje i štetu nanesenu vezano za komunalni otpad?
Odlukom o upravljanju komunalnim otpadom propisana su prava i obaveze pravnih i fizičkih lica koje se prvenstveno odnose na pravilno razvrstavanje otpada, postupanje sa komunalnim posudama, i posupanje sa drugim vrtama otpada, predviđene su novčane kazne u iznosu od:

- 50 000 dinara za pravno lice,
- 25 000 dinara za preduzetnika 
- 10 000 dinara za fizičko lice

KORISNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije ili pojašnjenja možete kontaktirati KJP Zlatibor:

Besplatna telefonska linija: 0800/031034 (u vremenu od 7 do 15 časova)

Telefon za prijavu nepropisno lagerovanog kabastog otpada: 064/8219798

E-pošta: korisnickiservis@kjpzlatibor.rs

Cenovnik usluga Komunalnog javnog preduzeća Zlatibor pronađite OVDE

Raspored pražnjenja kanti na Zlatiboru za AVGUST 2023. preuzmite OVDE

 

Privreda & usluge Obaveštenja Komunalno Opština Čajetina, Zlatibor