Ko kontroliše i koliko često vodu Zlatibora? - VODOVOD Zlatibor

30 Jul 2022

1

JKP VODOVOD ZLATIBOR je javno komunalno preduzeće koje je osnovala Opština Čajetina, sa sedištem u ulici Aleksandra Karađorđevića 6/a u Čajetini. Preduzeće je osnovano 27.12.2006. godine. Pretežna delatnost je 3600 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. Odgovorno lice je direktor Milomir Tucović.

Preduzeće se bavi sakupljanjem, preradom sirove vode, distribucijom vode, kontrolom kvaliteta i održavanjem objekata i uređaja vodovodnog sistema, uklanjanjem otpadnih i atmosferskih voda kanalizacijom, postavljanjem kanalizacione mreže i drugo. 

Voda za piće se prerađuje iz veštačke akumulacije jezera Ribnica.

Kontrola kvaliteta vode vrši se u laboratoriji JKP Vodovod Zlatibor 8 puta dnevno, odnosno na svaka 3 sata, kao i u Zavodu za javno zdravlje Užice jednom sedmično na osnovu Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98, 44/99 i 28/19).

Kontrola higijenske ispravnosti vode za piće i izdavanje stručnog mišljenja o higijenskoj ispravnosti vode za piće vrši se jednom sedmično u Zavodu za javno zdravlje Užice.

Više o aktivnostima JKP VODOVOD Zlatibor na zlatibor.rs/vodovod-zlatibor

Javni sektor Promocija Vodovod i kanalizacija Opština Čajetina, Zlatibor