Zaštićena prirodna dobra

Na osnovu dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode, kao i Registra zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji koja je obuhvaćena granicom Prostornog plana opštine Čajetina, nalaze se sledeća prirodna dobra:

1. Rezervat "Park šuma" (Zlatibor, kod mesta Ribnica) - sastojina šume stogodišnjeg belog bora Pinus Silvestris ukupne površine 12,54 ha. Ovaj prostor je stavljen pod zaštitu prirode 01.12.1956. godine.

2. Tri stabla crnog bora Pinus Nigra (Zlatibor, KO Dobroselica, u vlasništvu pravoslavne parohije) - prirodna retkost botaničkog karaktera. Ovaj prostor stavljen je pod zaštitu prirode 22.10.1960. godine.

3. Spomenik prirode "Stopića pećina" (KO Trnava i KO Rožanstvo) - ukupne površine 65,82 ha. Ovaj prostor stavljen je pod zaštitu 25.06.1976. godine.

4. Spomenik kulture - kompleks Staro selo u Sirogojnu i prirodni prostor oko njega (KO Sirogojno) - ukupne površine 25,24 ha. Ovaj prostor stavljen je pod zaštitu 27.11.1985. godine.

 
Stabla crnog bora u Dobroselici


Stopića pećina