OŠ Dimitrije Tucović
ZlatiborMapa, Put do objekta
 Web: www.osdimitrijetucovic.edu.rs
Osnovna skola Dimitrije Tucovic Škola
OŠ Dimitrije Tucović
ZlatiborMapa, Put do objekta
 Web: www.osdimitrijetucovic.edu.rs

Osnovna škola u Čajetini počela je sa radom 1887. godine. Škola je u početku bila smeštena u bivšoj opštinskoj sudnici. Te godine je škola imala 45 učenika svih razreda i jednog učitelja. Prvi učitelj se zvao Mijailo S. Janković.

Uslovi u tadašnjoj školi su bili veoma loši. Naime škola je dobila privremenu dozvolu za rad do izdradnje nove škole. Nova školska zgrada trebala je da se izgradi za dve godine. Međutim, izgradnja nove školske zgrade je zbog loše finansijske situacije stalno odlagana.
Tek 1910. godine izgrađena je nova zgrada škole. Imala je tri učionice, kancelariju za učitelje, prostoriju za poslužitelja i stan za učitelja. U toj se zgradi danas nalazi  Narodna biblioteka "Ljubiša Đenić”.

Tokom ratova čajetinska škola je radila sa manjim prekidima. Međutim, za vreme ratova škola je pretrpela oštećenja, tako da posle Drugog svetskog rata škola nije imala nameštaj i učila.

Prvi učitelj Mijailo S. Janković
Radio je kao praktikant Opštinskog suda u Ćupriji. 16. decembra 1886. odlukom Ministra postavljen je za učitelja u Čajetini. Sa radom je počeo tek 12. januara naredne godine. U Čajetini se zadržao veoma kratko. Već 8. avgusta 1887. godine učitelj Janković razrešen je dužnosti pa se vratio prvobitnom pozivu. Naime, završio je samo jedan razred učiteljske škole u Nišu i nije položio učiteljski ispit.

Nakon Drugog svetskog rata počinje period obnavljanja škole. 1945. počinju reforme školstva u Srbiji. Po tim reformama postoje dva nivoa obrazovanja: niže četvorogodišnje osnovno obrazovanje i više obrazovanje - trogodišnja gimnazija. Zbog toga je u Čajetini 1946. godine otvorena trogodišnja državna progimnazija. U proleće 1948. godine završena je izgradnja nove zgrade niže gimnazije. Tu su bile smeštene i osnova škola i niža gimnazija. U toj se zgradi i danas nalazi Osnovna škola "Dimitrije Tucović". Nastavkom reformi dolazi do spajanja osnovne škole i niže gimnazije u jedinstvenu osmogodišnju školu. Septembra 1953. i u Čajetini počinje sa radom osmogodišnja osnovna škola.

Od 1956. godine škola nosi ime narodnog heroja Sava Jovanovića Sirogojna. Međutim, 1974. menja se ime škole u Osnovna škola "Dimitrije Tucović" Čajetina. To ime škola nosi i danas. 13. maj, dan rođenja Dimitrija Tucovića slavi se kao Dan škole.

Dimitrije Tucović (1881 - 1914)

Rođen je 1881. godine u zlatiborskom selu Gostilju. Još kao srednjoškolac se upoznaje sa idejama socijalizma. Velika uticaj na njega imao je Radovan Dragović. 1889. godine dolazi u Beograd. Tu je organizovao studentske demonstracije. Bio je na čelu martovskih protesta protiv kralja Aleksandra Obrenovića. Zbog toga je morao da emigrira iz zemlje. Posle Majskog prevrata vraća se u zemlju i osniva Socijaldemokratsku partiju. Bio je urednik "Radničkih novina” i "Borbe”. Poginuo je u toku Prvog svetskog rata 1914. godine, kao vojnik Moravske divizije. Nakon Drugog svetskog rata njegovi posmrtni ostaci su sa lazarevačkog groblja prenešeni na trg Slavija. Škola nosi njegovo ime od 1974. godine. 13. maj, dan rođenja Dimitrija Tucovića slavi se kao Dan škole.
 

Tekst i fotografije: Oš "Dimitrije Tucović"

Edukacija Javni sektor Škola Vest: 13. maj - Dan OŠ „Dimitrije Tucović“ Čajetina, 22. Dečji festival "Deca među narcisima"