13. maj - Dan OŠ „Dimitrije Tucović“ Čajetina

13 Maj 2014  /  Izvor: KSC Čajetina
Datum:

Osnovna škola u Čajetini počela je sa radom 1887. godine. Škola je u početku bila smeštena u bivšoj opštinskoj sudnici. Te godine je škola imala 45 učenika svih razreda i jednog učitelja. Prvi učitelj se zvao Mijailo S. Janković.

Uslovi u tadašnjoj školi su bili veoma loši. Naime škola je dobila privremenu dozvolu za rad do izdradnje nove škole. Nova školska zgrada trebala je da se izgradi za dve godine. Međutim, izgradnja nove školske zgrade je zbog loše finansijske situacije stalno odlagana.

Tek 1910. godine izgrađena je nova zgrada škole. Imala je tri učionice, kancelariju za učitelje, prostoriju za poslužitelja i stan za učitelja. U toj se zgradi danas nalazi Narodna biblioteka ,,Ljubiša Đenić”.

Tokom ratova čajetinska škola je radila sa manjim prekidima. Međutim, za vreme ratova škola je pretrpela oštećenja, tako da posle Drugog svetskog rata škola nije imala nameštaj i učila.

Nakon Drugog svetskog rata počinje period obnavljanja škole. 1945. počinju reforme školstva u Srbiji. Po tim reformama postoje dva nivoa obrazovanja: niže četvorogodišnje osnovno obrazovanje i više obrazovanje - trogodišnja gimnazija. Zbog toga je u Čajetini 1946. godine otvorena trogodišnja državna progimnazija. U proleće 1948. godine završena je izgradnja nove zgrade niže gimnazije. Tu su bile smeštene i osnova škola i niža gimnazija. U toj se zgradi i danas nalazi Osnovna škola "Dimitrije Tucović". Nastavkom reformi dolazi do spajanja osnovne škole i niže gimnazije u jedinstvenu osmogodišnju školu. Septembra 1953. i u Čajetini počinje sa radom osmogodišnja osnovna škola.

Od 1956. godine škola nosi ime narodnog heroja Sava Jovanovića Sirogojna. Međutim, 1974. menja se ime škole u Osnovna škola "Dimitrije Tucović" Čajetina. To ime škola nosi i danas. 13. maj, dan rođenja Dimitrija Tucovića slavi se kao Dan škole.

Danas se obeleževa Dan škole. Tim povodom planirano je niz aktivnosti. Glavni događaj je priredba koju su pripemili učenici i nastavnici naše škole. Priredba će se održati u sali Doma kulture u Čajetini sa početkom od 18 sati.

Ovom prilikom, nastavno osoblje i učenici pozivaju sve građane da prisustvuju svečanosti. Takođe, ovim povodom je objavljen i četvrti broj školskog časopisa "Osnovac". Ovog puta će časopis je izašao u elektronskom obliku. Novi broj časopisa „Osnovac“ možete pogledati na: http://www.osdimitrijetucovic.edu.rs/novosti.html

_________ Dimitrije Tucović vođa srpskih socijaldemokrata, veliki borac za mir i častan branilac domovine. Rodio se 13.5.1881. u zlatiborskom selu Gostilju, nadomak Čajetine.

Kultura & tradicija Promocija Opština Čajetina, Čajetina, Gostilje