Zlatiborski Eko Agrar - konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

7 April 2017  /  Izvor: Zlatiborski Eko Agrar

1

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u opštini Čajetina, donetog od strane Privrednog društva za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko Agrar“ DOO. , usvojen na sednici SO Čajetina dana 29.12.2016. godine, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj: 320-00-00310/2017-09 od 03.02.2017. godine, i Odluke o uslovima i načinu raspisivanja konkursa za korišćenje podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima broj: 93/2017 direktor Privrednog društvo za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski eko agrar“ DOO raspisuje Javni konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.
                                             
Aktivnosti predviđene konkursom odnose se na unapređenje nepoljoprivrednih aktivnosti kao i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava kroz razvoj turističkih objekata i usluga u ruralnom turizmu Opštine Čajetina.

Krajnji korisnici jesu fizička lica-nosioci registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Maksimalni iznos podsticaja po jednom korisniku u okviru jednog javnog poziva je 150.000,00 RSD.

Konkursna prijava  se podnosi od strane korisnika na obrascima u skladu sa uslovima koji su ranije propisani. Konkursne prijave koje stignu kompletne, blagovremeno i u skladu sa uslovima, biće pregledane od strane Komisije sastavljene od organa Privrednog društva „Zlatiborski eko agrar“ DOO, Turističke organizacije „Zlatibor“ i Opštine Čajetina po isteku roka predviđenog Konkursom.

Rok za podnošenje Konkursne prijave po ovom konkursu je od 01.05.2017. godine do 01.06.2017. godine. Podnošenje Konkursne prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem pošte, preporučenim pismom ili lično  na adresu: Privredno društvo za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski eko agrar“ DOO Aleksandra Karađorđevića 24, 31 310 Čajetina.

Obrazac prijave preuzima se sa internet stranice www.ekoagrar.org  ili lično u prostorijama Zlatiborskog eko agrara. Sve neophodne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 031/3833200, 064/8517653 ili lično na adresi Privredno društvo za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski eko agrar“ DOO Aleksandra Karađorđevića 34, 31 310 Čajetina.

 

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina