Završna konferencija projekta "Otpad nije smeće"

23 Januar 2015
Datum:

1

Završna konferencija projekta "Otpad nije smeće" održaće se u Čajetini, u biblioteci "Ljubiša R. Đenić", u sredu, 28. januara 2015. godine sa početkom u 12:00 časova.

Cilj konferencije je predstavljanje rezultata projekta koje su grad Užice i opština Čajetina u saradnji sa svojim partnerima realizovale u prethodnih godinu dana.

Projekat "Otpad nije smeće" se realizuje u okviru EU Exchange 4 programa. Projekat je imao za cilj da unapredi proces primarne selekcije komunalnog otpada na teritoriji grada Užica i opštine Čajetina. Ukupna vrednost projekta je 162.190 eura. Nosioci projekta su grad Užice i opština Čajetina. Partneri na projektu su JKP Bioktoš, KJP Zlatibor i Regionalna razvojna agencija Zlatibor.

Agenda
Moderator: Marija Jeremić

11:30 - 12:00h - Registracija učesnika
11:30 - 12:00h - Izjave za medije
12:00 - 12:20h - Uvodne i pozdravne reči
  - Arsen Đurić, direktor TO Zlatibor
  - Dragoljub Kostić, član Gradskog veća Užica za javna preduzeća
  - Srđan Pantović, direktor KJP Bioktoš
  - Mirjana Radivojčević, direktor JKP Bioktoš
  - Slavko Lukić, direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor
12:20 - 13:00h - Prezentacije o projektu "Otpad nije smeće"
  - Bojana Božanić, opština Čajetina
  - Aleksandar Tasić, grad Užice
  - Zorica Milosavljević, Udruženje nastavnika Opstanak
13:00 - 13:30h - Koktel

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina, Čajetina