Započet projekat unapređenja Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju "Zračak"

1 Jun 2015

1

Udruženje građana Zlatiborski krug je u drugoj polovini maja, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, započelo realizaciju projekta Unapređenje rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ u Čajetini. Zlatiborski krug je sa ovim projektom učestvovao na Godišnjem konkursu Ministarstva za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, a 18. maja, u Beogradu je potpisan Ugovor o saradnji u realizaciji projekta.

Dnevni  boravak za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ je počeo sa radom 2009. godine, a od 2014. godine, Zlatiborski krug je pružalac ove socijalne usluge. Pri pokretanju Dnevnog boravka, osnovna škola u Čajetini je ustupila dve prostorije, od kojih je jedna tada opremljena i koristi se za funkcionisanje ove usluge, a druga, potrebna za podnevni odmor mlađih korisnika i individualni rad sa starijim korisnicima je neopremljena. Trenutno se dnevni odmor i sve predviđene aktivnosti, grupni i individualni rad i druženje sa volonterima, realizuju u jednoj prostoriji.

Ovi projektom je predviđeno uređivanje i opremanje prostorije adekvatnim sadržajem za dnevni odmor i individualni rad sa korisnicima. U cilju bolje socijalizacije korisnika, u rad Dnevnog boravka se uključuju i mladi volonteri, ali zbog odlaska na školovanje u druga mesta potrebno je češće organizovanje edukacije za nove volontere. Projektom je planirana obuka  15 novih volontera, koji će se uključivati u realizaciju kreativnih aktivnosti sa korisnicima.

Medijskom kampanjom tokom projekta će se povećati vidljivost rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini, kao i Volonterskog socijalnog servisa koji funkcioniše u okviru Zlatiborskog kruga.

Projekat će trajati pet meseci, a lokalni mediji će izveštavati o svim realizovanim aktivnostima.

Vesna Belčević, PR
UG  Zlatiborski krug
Slobodana Penezića 31
Čajetina 31310
zkrug@open.telekom.rs
mob. 063 857 9935

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Čajetina