Za život starijih žena iz seoskih sredina bez nasilja i diskriminacije

27 Novembar 2021  /  Izvor: Zlatiborski krug
Datum:

1

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i sprovođenja kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ Udruženja Zlatiborski krug iz Čajetine i, „Snaga prijateljstva“ – Amity iz Beograda Vas pozivaju da propratite skup, koji će se održati u nedelju, 28. novembra 2021. godine u 16:30h u prostorijama Udruženja penzionera opštine Čajetina, na temu:

 „Zaustavimo nasilje nad starijim ženama, odmah!“

Skup ima za cilj da podigne svest starijih žena na selu o različitim oblicima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i o njihovoj štetnosti, kao i o mehanizmima zaštite, koji su im na rspolaganju, uključujući nadležnosti Zaštitnika građana. Na ovaj način želimo da ukažemo na ugroženost starijih žena na selu koje su često izložene zanemarivanju i nasilju u porodici, a nemaju odgovarajući pristup uslugama u zajednici, kao ni uslugama socijalne i zdravstvene zaštite. Posebna pažnja treba da bude posvećena sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja prema starijim ženama iz seoskih sredina, kao i unapređivanju i razvoju usluga u zajednici kojima će se ženama u situaciji nasilja pružiti svi vidovi podrške i pomoći u cilju njihovog osnaživanja, osamostaljivanja i prijavljivanja nasilja. 

Događaj se realizuje u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji", koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a uz podršku Norveške ambasade u Beogradu.

Za dodatne informacije možete se obratiti:
Zorici Milosavljević iz Udruženja Zlatiborski krug, Čajetina na tel. 064/239 1718

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor