XII međunarodna naučno-stručna konferencija Hotelska kuća 2019. Zlatibor

12 Decembar 2019  /  Izvor: TO Zlatibor
Datum: -

1

Poslovno udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede HORES ove godine organizuje XII međunarodnu naučno-stručnu konferenciju HOTELSKA KUĆA 2019, koja će održava od 12. do 14. decembra 2019. godine u hotelu „Zlatibor Mona“ na Zlatiboru.

Generalni pokrovitelj je Vlada Republike Srbije – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (MTTT), a konferencija se organizuje u saradnji sa Fakultetom za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i Fakultetom za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu, sa sedištem u Vrnjačkoj Banji.

Konferenciju će svečano otvoriti državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, prof. dr Miroslav Knežević. Tema ovogodišnje konferencije je: „Poslovno odlučivanje na savremenom turističkom i hotelskom tržištu“, a učesnici konferencije su naučni radnici iz Srbije, i zemalja regiona, koji će prezentovati 25 naučnih radova na ovu temu.

U okviru konferencije biće organizovana panel diskusijana druge generacije investitora u hotelijerstvu Srbije na temu „Srpski investitori u hotelijerstvu, 2.0 - izazovi i šanse domaćeg i regionalnog tržišta“, kao i prezentacija studije slučaja – dobra poslovna praksa, filozofija i iskustvo regionalno prepoznatljivog hotelskog lanca.

Tradicionalna panel diskusija „GM panel korporativnih hotela – baviće se pitanjima šta nam donosi #Haštag generacija u hotelskim operacijama?“ Važno je istaći da #Haštag generacija donosi nove izazove u poslovanju, kako na strani ponude (radne snage), tako i na strani tražnje (gosta). Reč je o generaciji koja ne poznaje jasno definisana pravila i procedure! Prilagoditi se, ili biti dosledan hotelskim SOP!? Na ova i slična pitanja odgovore će ponuditi panel sa predstavnicima generalnih menadžera inostranih i domaćih hotelskih lanaca.

Nadalje, imajući u vidu aktuelnost, biće organizovan okrugli sto na temu: „Mesec januar – izazov za beogradske hotele! Da li se kreiranjem zajedničkog proizvoda i zajedničke ponude može doći do novih tržišta?“ Ovom prilikom biće prezentovana analiza rada beogradskih hotela tokom meseca januara u proteklom periodu, jer su analize pokazale da je to mesec sa najlošijim performansama tokom godine. HORES će, kao poslovno udruženje, predstaviti zaključke i predloge daljih koraka u pravcu minimiziranja negativnih efekata najslabijeg poslovnog meseca u godini za beogradske hotele.

Sa ponosom podsećamo da je Evropsko udruženje hotela, restorana i kafića HOTREK (HOTREC), tokom 79. Generalne skupštine u Dubrovniku primilo u svoje članstvo Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije – HORES. Ovo članstvo će omogućiti srpskoj privredi prenošenje novih znanja i iskustava, novih poslovnih modela i praćenje trendova razvijene evropske prakse u hotelijerstvu i ugostiteljstvu uopšte.

Za Republiku Srbiju je 2018. godina bila rekordna godina sa aspekta turističkog prometa: sa oko 3,5 miliona dolazaka i 9,4 miliona noćenja, što je rast u visini od 11% u odnosu na 2017. Svi relevantni podaci govore da se, u prvih deset meseci ove godine, nastavlja pozitivan trend (+6,4%), i očekuje se da ova godina doneti nove rekorde za domaći turizam. U prilog tome govore i podaci da je, u poslednjih pet godina, otvoreno 137 hotela, odnosno dva hotela u proseku mesečno.

Privreda & usluge Seminar Opština Čajetina, Zlatibor