Webiz 2017 Zlatibor predavač Svetozar Krunić

29 Maj 2017  /  Izvor: FB Webiz

1

Svetozar Krunic je Head of User Acquisition u Active Collab. Na #Webiz edukaciji na Zlatiboru održaće predavanje "Email marketing kroz zanimljive brojke" a neke od podtema ovog predavanja biće: vrste emailova koji se najčešće koriste, strategije kojima vodite kupca kroz proces koji želite, evolucija email marketinga u transakcione emailove, drip kampanje itd.

Svetozar je diplomirao na Ekonomskom fakultetu na smeru Marketing menadžment. Kao jednu od užih specijalnosti razvija email marketing kao kanal prodajnog marketinga kako za e-commerce biznis, tako i za različiti način komunikacije sa posetiocima/klijentima sajta. Značajno iskustvo u digitalnom marketingu stekao u kompaniji Infostud radeći na gotovo svim sajtovima u grupaciji.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Zlatibor