VIII kongres o zaštiti bilja Zlatibor 2019.

26 Februar 2019  /  Izvor: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Datum: -

1

U ime Društva za zaštitu bilja Srbije (DZBS), dve sekcije Međunarodne organizacije za biološku i integralnu zaštitu (IOBC-EPRS and IOBC-WPRS), kao i nacionalnih društava za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke Repuplike, Hrvatske i Slovenije, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da učestvujete na VIII KONGRESU O ZAŠTITI BILJA, Integralna zaštita bilja za održivu biljnu proizvodnju i šumarstvo.

Kongres će se održati na Zlatiboru, od 25. do 29. novembra 2019. godine. Detaljnije o kongresu pogledajte ovde.

Cilj Kongresa je da aktivno promoviše istraživanja i međunarodnu saradnju, kao i da omogući razmenu aktuelnih naučnih i tehnoloških saznanja iz oblasti zaštite bilja u poljoprivredi, šumarstvu i pejzažnoj arhitekturi, između istraživača, nastavnog osoblja, stručnjaka iz datih oblasti, javnih (državnih) službi i privrede.

Nadamo se da će ovaj kongres doprineti kreiranju novih pristupa, rešenja i tehnika kako bi se zadovoljile buduće potrebe struke zaštite bilja i savladali izazovi sa kojima će se nauka u oblasti zaštite bilja tek suočiti.

Sazivači:
Brankica Tanović - Predsednik DZBS
Victor Dolzhenko - Predsednik IOBC-EPRS
Philippe Nicot - Predsednik IOBC-WPRS

Privreda & usluge Seminar Opština Čajetina, Zlatibor