VII Konferencija studenata Poljoprivrednog fakulteta KONSPO 2018. Zlatibor

26 April 2018  /  Izvor: KONSPO
Datum: -

1

U organizaciji Konferencije studenata Poljoprivrednog fakulteta, u kongresnom centru ”Romanija” na Zlatiboru, u periodu od 26. do 29. aprila 2018. godine biće održana VII Konferencija studenata Poljoprivrednog fakulteta.

Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola predstavlja najmasovnije okupljanje studenata poljoprivredne struke i jedinstvenu priliku za razmenu informacija o aktuelnostima, mogućnostima i inovacijama u poljoprivrednoj proizvodnji kao i afirmaciju kadrova u oblasti poljoprivrede.

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je podizanje nivoa svesti o značaju i potencijalu poljoprivrede u Srbiji, kao i edukacija mladih o aktuelnostima i inovacijama u poljoprivredi. Projekat će omogućiti direktnu komunikaciju studenata i predstavnika državnih institucija, udruženja i kompanija iz oblasti poljoprivrede.

Zašto je ovaj projekat važan?

Mladi ljudi su veoma važni za ravoj moderne i konkurentne poljoprivrede, pre svega jer su spremni da investiraju u inoviranje sredstava za rad i time doprinesu povećanju produktivnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje, takođe mladi ljudi imaju interesovanja da modernizuju i unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju, ali često su neinformisani ili su im sredstva pomoći nepoznanica.

Realizacijom ovog projekta, mladima na jednom mestu postaju dostupne sve informacije o aktuelnostima, mogućnostima i inovacijama u poljoprivredi Srbije

Ko su učesnici projekta?

* 350 studenata poljoprivrednih fakulteta
* Državne institucije
* Kompanije i udruženja iz oblasti poljoprivrede

Kako će izgledati tok konferencije?

Konferencija se sastoji iz dva dela. Tokom prvog dela, studenti će kroz predavanja i radionice koje će držati stručnjaci iz poljoprivrednog sektora Srbije saznati o aktuelnostima, mogućnostima i inovacijama u poljoprivrednom poslovanju. Drugi deo konferencije rezervisan je za predstavljanje kompanija – događaj tokom koga će studenti moći da stupe u kontakt sa predstavnicima kompanija, saznaju više o njihovom poslovanju i uspehu, kao i da steknu uvid u mogućnosti obavljanja prakse u njima.

Osoba za kontakt:
Miloš Dosković
E-pošta: doskovicmilos@gmail.com
tel. +381 62 1977 838

Privreda & usluge Seminar Opština Čajetina, Zlatibor