Vaučeri Zlatibor - uputstva i brze pretrage smeštaja sa vaučerom 2024.

13 Januar 2024

1

Vaučer ZlatiborVaučeri Zlatibor - brze pretrage smeštaja sa vaučerima
Prvi online sistem za promociju turističkih smeštajnih kapaciteta Zlatibora ZLATIBOR.RS/APARTMANI, od apartmana, vila, brvnara, seoskih domaćinstava do ekskluzivnih hotela, nudi pretragu VAUČER sa listom smeštaja koji su u vaučer sistemu Srbije zlatibor.rs/vauceri

15. januara 2024. počinje novi krug za korišćenje turističkih vaučera.

Vlada Republike Srbije
, odnosno Ministarstvo turizma i omladine saopštilo je da se građani mogu prijaviti za subvencionisani odmor u Srbiji na šalterima „Pošta Srbije“. 

Pravo na Besplatan vaučer od 10.000 dinara za odmor u Srbiji 2024. godine imaju zaposleni u visini zarade do 80.000 dinara, nezaposleni, penzioneri, kao i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju, nosioci prava na tuđu negu i pomoć, ratni vojni invalidi, studenti i nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Građanima će biti na raspolaganju 100 hiljada vaučera u maksimalnoj vrednosti od 10.000 dinara koje mogu koristiti u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu dodele vaučera.

Trenutno je više od 4.000 prijavljenih ugostitelja u čijim smeštajnim objektima će građani moći da koriste vaučere, a otvoren je poziv i ostalim ugostiteljima da se priključe do kraja trajanja akcije.

Vaučer može da koristi samo lice na čije je ime on izdat, što znači da niko ne može svoj vaučer nekome da pokloni.

Krajnji rok za korišćenje vaučera u nekom od preko 4.000 kategorisanih ugostiteljskih objeka u Srbiji je 20. novembar 2024. godine.

AKO STE UGOSTITELJ
Potrebnu dokumentaciju za prijavu ugostitelja možete preuzeti OVDE.

Korisničko uputstvo za ugostitelje preuzmite OVDE

AKO STE TURISTA
Listu ugostitelja u sistemu vaučera 2024. 
pogledajte OVDE.

Vaučeri za putovanja mogu da se koriste isključivo za putovanje u Srbiji, i to u ugostiteljskim objektima van mesta prebivališta ili studiranja korisnika. 

Vaučeri u vrednosti od 10.000 RSD mogu se koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja. Ako je račun veći, korisnik će morati sam da pokrije ostatak. Sa druge strane, ako je iznos računa manji, razlika ne može naknadno da se iskoristi. Celokupan postupak prijave, rezervacije i podnošenja zahteva za refundaciju sprovodi se preko centralno-informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (eTurista). 

Građani mogu da se prijave na šalterima Pošte Srbije, gde treba da prilože potrebnu dokumentaciju. Prvi korak je popunjavanje OBRASCA PRIJAVE koji možete preuzeti OVDE.

Kada su u pitanju penzioneri, oni treba da dostave dokaze o ostvarenom pravu na penziju koju je izdala banka na teritoriji Srbije. Građani stariji od 65 godina koji nisu penzioneri, treba da dostave potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, koji može da se preuzme na sajtu Pošte.

Zaposleni treba da donesu originalnu potvrdu o zaposlenju, kao i o ostvarenoj zaradi za mesec pre podnošenja isplate. Dakle, zaposleni koji danas planira da podnese prijavu za vaučer, treba u Poštu da odnesu potvrdu o plati koju su zaradili u decembru.

Studenti uz prijavu treba da prilože i potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena za tekuću akademsku godinu. Na samoj prijavi, osim osnovnih podataka o korisniku, treba da se navedu i naziv ugostiteljskog objekta, s obzirom na to da dobijeni vaučer može da se koristi samo u objektu za koji se korisnik prijavio.

Rezervacija treba da se izvrši pre prijavljivanja za vaučer, a ugostitelji treba korisnicima da dostave potpisanu potvrdu o rezervaciji.


Kontakt telefoni za info O VAUČERIMA namenjeni korisnicima vaučera su 011/2606521, 011/2606576 и 011/3111569

Privreda & usluge Obaveštenja Vaučeri, Zlatibor, Odmor Opština Čajetina, Zlatibor