Usvojena uredba o načinu utvrđivanja visine boravišne takse za fizička lica

29 Jun 2019  /  Izvor: Vlada Republike Srbije

1

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici, 27. juna 2019. godine, Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i načinu i rokovima plaćanja.

Novina se ogleda u tome da se fizičkim licima po prvi put omogućava da rade samostalno i direktno, bez posrednika (uglavnom su to do sada bile turističke agencije i lokalne turističke organizacije), što će im u značajnoj meri pojednostaviti i olakšati poslovanje.

Delatnost bez posrednika sprečiće mnogobrojne dosadašnje zloupotrebe i suzbiti sivu ekonomiju u ovoj oblasti. Primenom ovog propisa pruža se mogućnost paušalnog plaćanja boravišne takse u utvrđenom godišnjem iznosu, što će pojednostaviti način poslovanja, unaprediti njenu naplatu i direktno uticati na prihode lokalnih samouprava.

Autor: Tanjug

Zvanično Obaveštenje, Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa visine boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu kao i način i rokovi plaćanja i Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pruzanja ugostiteljskih usluga pogledaje na linku.

Javni sektor Obaveštenja