Uspostavljanje prve objedinjene elektronske procedure u opštini Čajetina

4 Mart 2015  /  Izvor: Opština Čajetina

1

U opštini Čajetina je uspostavljena prva objedinjena elektronska procedura za izdavanje dokumenata iz oblasti izgradnje u Srbiji. Ovako je opština Čajetina postavila osnovu za otvaranje Jednošalterskog sistema izdavanja građevinskih dozvola čije se otvaranje očekuje uskoro.

Objedinjene elektronske procedure su razvijene u saradnji opštine Čajetina sa Službom za katastar nepokretnosti Čajetina, Telekom Srbija AD, JKP „Vodovod Zlatibor“  i Elektrosrbija“  d.o.o. kako bi se izašlo u susret zahtevima novousvojenog Zakona o planiranju i izgradnji. Težnja je da se podstakne novo investiranje kroz pojednostavljivanje procedura za pribavljanje dokumenata iz oblasti izgradnje. Kroz uspostavljeni Jednošalterski sistem, opština Čajetina će u ime i za račun investitora, pribavljati sva neophodna dokumenta iz oblasti gradnje, smanjiti kontakte investitora i građana sa raznim institucijama i uštedeti njihovo vreme i novac.

Ova inicijativa se realizuje u okviru projekta „Poboljšanje poslovnog okruženja u cilju povećanja investicija u turističku infrastrukturu“ koji je rezultat saradnje između opštine Čajetina, Centra za dobro upravljanje - OPTIMUS i Programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji koji realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica, a finansira švajcarska Vlada.

Kako bi bila predstavljena prva objedinjena procedura uspostavljena u Srbiji, 04. marta 2015. godine je u Čajetini održana i konferencija. Istaknuto je da se, prema statističkim podacima, na izdavanje građevinske dozvole do sada, u proseku, čekalo 259 dana, što svrstava Srbiju na 186. mesto od ukupno 189 ekonomija na svetu prema Duing biznis listi Svetske banke. Za ovako dramatičnu situaciju u oblasti gradnje, građevinari najčešće optužuju sporu administraciju, skupe i netransparentne procedure, a neretke su i situacije korumpiranosti birokratskog aparata.

Predsednik opštine Čajetina, g-din Milan Stamatović, ističe da „uspostavljanje objedinjene procedure pomoću specijalizovanih softvera svrstava Čajetinu među prve koje su uvele elektronski jednošalterski sistem u Srbiji.“

 „Švajcarska podržava proces pojednostavljenja izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji od 2007. Jedno od rešenja koje smo još tada predložili bio je upravo jednošalterski sistem. Srećni smo što sada vidimo konkretizaciju naše kontinuirane podrške, koja ponovo potvrđuje Švajcarsku kao dugoročnog partnera Srbije i njenog naroda“, rekla je Gabrijela Šafrot, zamenica direktorke Švajcarske kancelarija za saradnju u Srbiji.   

“Svi znamo koliko postupak izdavanja graćevinskih i ostalih dozvole utiče na razvoj privatnog sektora i stvaranje novih radnih mesta. Smanjenje investicija u turističke objekte zbog smanjenja broja dozvola, dovelo bi do pada zapošljavanja i povećanja nezaposlenosti. Program razvoja privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji je ovim projektom zapravo podržao privatni sektor i osigurao njegov dalji nesmetani razvoj”, naglasio je g-din Darko Đurović, rukovodilac Programa razvoja privatnog sektora u Jugozapadnoj Srbiji.

„Objedinjena procedura je veliki reformski korak u oblasti izgradnje, ali i veliki izazov za lokalne samouprave i ostale učesnike u procesu. Opština Čajetina, Katastar i javna preduzeća su se prvi uspešno suočili sa ovim izazovom“, rekla je g-đa Slađana Karavdić Kočević, direktorka OPTIMUSA.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Čajetina