Usluge opštinske uprave Čajetina istaknute na novom portalu

31 Januar 2019  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Treća verzija zvaničnog sajta opštine Čajetina finalizovana je 31. januara 2019.

Migracijom postojećih podataka (oko 4.500 članaka, obaveštenja, poziva, preko 3.500 dokumenata i ostalih informativnih celina i servisa) na savremenu platformu razvijenu prema poslednjim smernicama Vlade Republike Srbije uspostavljen je efikasni kanal komunikacije za građane.

Sada su informacije koje su dostupne mnogo bolje strukturirane i organizovane, a građanima je na raspolaganju jasno istaknuta celina Usluge koja pored direkne veze sa čajetinskim odeljkom portala E-uprava sadrži i osavremenjene postojeće celine Vodič kroz lokalnu upravu, Pisarnica, Virtuelni matičar, GIS... kao i formu za postavljanje pitanja, pri čemu Opština vodi računa da li je na taj zahtev blagovremeno odgovoreno.

Novi sajt je potpuno prilagođen pregledu sa svih uređaja – telefona, tableta, računara. Dokumenatalistički deo je organizovan preglednije sa novim notifikacijama o važenju dokumenata, javnih oglasa, poziva, konkursa.

Jedna od važnijih funkcija ovakvog sajta je i promocija transparentnog načina realizacije budžetskih sredstava Opštine (Realizovali smo) i blagovremeno informisanje građana o planovima realizacije i postignutim rezultatima (Zlatiborske vesti – Bilten).

Na portalu svakodnevno radi urednički tim od 4 urednika obučenih za optimizovan unos vesti, dokumenata, fotografija.

Ažurna podrška lokalne firme Radionice KRUG sa dugogodišnjim iskustvom u realizaciji vladinih portala je tu za promenu strukturnih sadržaja i održavanje sistema, konsultantsku podršku pri daljem razvoju.

Javni sektor Promocije Opština Čajetina