Upoznajte potrošače uslov nad uslovima! 23-26. mart 2014. Mokrogorska škola menadžmenta, Mećavnik

20 Mart 2014  /  Izvor: Ekapija
Datum: -

1

Poznavanje potrošača
Upoznajte potrošače – uslov nad uslovima!

ŠTA?
Tema seminara je ponašanje potrošača, implikacije ponašanja na kompaniju i, najvažnije, primena razumevanja ponašanja potrošača u donošenju boljih poslovnih odluka. Ovaj seminar sledi sistemski pristup – zaokružuje sve aspekte potrošačkog ponašanja u svakoj fazi donošenja odluka.

ZAŠTO?
Ponašanje potrošača, iako od suštinske važnosti za opstanak svake tržišno orijentisane kompanije, nije u adekvatnoj meri pokriveno na poslovnim studijama, obukama, seminarima u Srbiji. Ovo je odgovor na deficit u znanju. Benefit za pojedinca: usvajanje sistema za bolje donošenje odluka baziranog na najvažnijoj osobi u borbi za tržišni opstanak: POTROŠAČU. Benefit je u spoju teorije i prakse – radi se na poslovnim slučajevima baziranim na dugogodišnjim pozitivnim (i negativnim) iskustvima primene (ne) znanja u donošenju poslovnih odluka (koje je GfK živeo u Srbiji i regionu).

KO?
Program je namenjen marketarima – ljudima sa iskustvom u tržišnoj borbi za potrošača (marketing timu, prodajnom timu, timu za inovacije i razvoj). Onima koji su vodili računa o potrošaču, ali im nedostaje celina kako bi spoznali o čemu sve treba voditi računa i šta sve može pružiti inspiraciju za bolje odluke.

Mesto i vreme edukacije

datum: 23-26. mart 2014.
trajanje: 3 dana
cena programa*: 70.000,00 RSD + PDV

*Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove. Za informacije se obratite Milošu Zečeviću, izvršnom direktoru za marketing - milos.zecevic@msm.edu.rs predavači: Marijana Agić-Molnar i dr Zoran Bogetić

mesto: Mokra Gora, hotel Mećavnik

Privreda & usluge Predavanje Opština Užice, Mokra Gora