UG Zlatiborski krug - podrška deci i mladima sa smetnjama u razvoju

6 Jun 2020  /  Izvor: Mirjana Ranković Luković, Zlatiborske vesti

1

Aktivnosti su rezultat rada i istraživanja učenika iz Čajetine u saradnji sa UG „Zlatiborski krug“ u okviru Projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“.

Udruženje građana „Zlatiborski krug“ iz Čajetine, uz podršku Užičkog centra za prava deteta, organizuje dva javna događaja - prezentaciju na temu „Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija“, i izložbu fotografija na temu „Primeri dobre prakse i različiti oblici podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina“. Aktivnosti su rezultat rada i istraživanja učenika u saradnji sa UG „Zlatiborski krug“ u okviru Projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“.

Prava deteta u kontekstu evropskih integracija

Prve pripremne aktivnosti realizovane su u prvoj polovini marta na časovima građanskog vaspitanja u Osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“ u Čajetini, u odeljenju 8/1. Na prvom času učenici su imali priliku da se upoznaju sa Evropskom unijom, sa pregovaračkim poglavljima, posebno sa temama Pregovaračkog poglavlja 23, kao i sa samim projektom. Cilj je bio podsticanje učenika na formiranje objektivnog kritičkog mišljenja u vezi sa temom prava deteta u kontekstu evropskih integracija.

- Nakon toga deca su izradila neke teme koje su istraživala na teritoriji opštine Čajetina. Teme su se odnosile na decu i mlade sa smetnjama u razvoju, njihov položaj i na podršku koju različite institucije i pojedinci pružaju toj deci na teritoriji naše opštine - kaže Jagoda Jeremić, koordinatorka projekta u ime UG „Zlatiborski krug“. Na drugom času, od pet užih tema učenici su formirali jednu, obuhvatnu temu „Položaj i prava dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Čajetina u kontekstu evropskih integracija“.

Planirana su i dva javna događaja koja su realizovana 29. maja i 1. juna. S obzirom na okolnosti i preporuke, prezentacija će biti postavljena na sajtu Udruženja građana „Zlatiborski krug“ i Osnovne škole „Dimitrije Tucović“.

Kako poboljšati položaj dece sa smetnjama u razvoju

- Cilj ovih aktivnosti je prezentacija položaja i implementacija prava dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji Opštine Čajetina, kako ih vidi stanovništvo i kako su ih videli učenici na osnovu svog istraživanja. Na izložbi fotografija prikazane su sve mere podrške koje su u ovoj opštini pružene deci sa smetnjama u razvoju, kako su to videli učenici tokom istraživanja na časovima građanskog vaspitanja. One se odnose na sve ono što poboljšava položaj ovoj deci, od različitih aktivnosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama preko otklanjanja fizičkih barijera i generalno reakcije stanovništva (pojedinaca, preduzetnika, vlasnika preduzeća) na potrebe dece sa smetnjama u razvoju - kažu u UG “Zlatiborski krug”.

U ovom projektu učestvuje UG „Zlatiborski krug“ koje je i pružalac usluge socijalne zaštite dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“. Krajnji cilj projekta je obraćanje učenika OŠ „Dimitrije Tucović“ jedinici lokalne samouprave Opštine Čajetina sa novim predlozima na koje bi se načine još mogao unaprediti položaj dece sa smetnjama u razvoju.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina