Udruženje građana Zlatiborski krug - pružalac socijalnih usluga u Čajetini

12 Maj 2014

Početkom maja, u Čajetini je potpisivanjem ugovora između lokalne samouprave i Udruženja građana Zlatiborski krug, ovo udruženje postalo pružalac socijalnih usluga Pomoć u kući za stare i Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju.

Nakon izmene zakonskih propisa u oblasti socijalne zaštite, tokom protekle godine, Centar za socijalni rad u Čajetini, kao i u drugim mestima u Srbiji, suočio se sa nemogućnošću nastavka pružanja postojećih socijalnih usluga u zajednici.

Opština Čajetina je u  aprilu raspisala javni konkurs za finansiranje pružanja usluge Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju i usluge Pomoć u kući za stara lica, za tekuću godinu.

Udruženje Zlatiborski krug, jedina je organizacija u Čajetini koja je na osnovu važećih propisa u oblasti socijalne zaštite ispunila zakonske uslove i kriterijume  konkursa,  pa je postala pružalac ove dve usluge u Čajetini.

Zlatiborski krug već trinaest godina realizuje programe u oblasti socijalne zaštite, pre svega pružajući podršku pripadnicima ugroženih društvenih grupa. Među nekoliko destina realizovanih projekta, kojima su podršku davale domaće institucije i domaći i strani donatori, ističu se  osnivanje omladinske organizacije u Čajetini, formiranje Saveta za rodnu ravnopravnost i osnaživanje seoskih žena, izrada Lokalnog akcionog plana za stare, pokretanje Volonterskog socijalnog servisa, unapređivanje rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, pokretanje Kluba za stare, unapređivanje usluge Pomoć u kući za stare kroz volonterizam i razvoj međugeneracijske saradnje. Mnoge lokalne akcije su realizovane zajedno sa osnovnom školom, lokalnim istitucijama i, pre svega, Centrom za socijalni rad, sa kojim Zlatiborski krug godinama ostvaruje kvalitetnu saradnju.

Udruženje Zlatiborski krug je primer značaja civilnog angažovanja u lokalnoj zajednici i važnosti saradnje lokalne uprave, lokalnih institucija i  civilniog sektora.

Na uslugama  Pomoć u kući za stare i Dnevni boravak za decu sa smetnjama u Čajetini, angažovano je 13 radnika, koji brinu o više od 50 korisnika, od kojih je 10 korisnika Dnevnog boravka.

Zlatiborski krug će kroz procese licenciranja  povećati kvalitet svog rada u oblasti pružanja socijalnih usluga, a dugogodišnje iskustvo će značiti u mobilisanju šire zajednice u brizi za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Vesna Belčević, PR
UG Zlatiborski krug
Slobodana Penezića 31, Čajetina
Phone: +381 63 85 79 935
E-mail: zkrug@open.telekom.rs
 

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina, Čajetina