Subvencije za registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Čajetina

17 Jul 2014  /  Izvor: Zlatiborski Eko Agrar

1

Privredno društvo za razvoj poljoprivrede "Zlatiborski Eko Agrar" obaveštava poljoprivrednike o subvencijama za registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Čajetina za 2014. godinu:

Regresiranje osiguranja poljoprivrednih useva i životinja
Iznos regresa: 40% od visine premije osiguranja bez poreza. Maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu za ovu namenu i za jednu godinu iznosi 300.000,00 dinara.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod banke, original ili overena fotokopija polise osiguranja izdate od strane Društva za osiguranje. 

Regresiranje računa za nabavku ovaca i koza uvedenih u matičnu evidenciju
Iznos regresa: 40% od visine priloženog računa za nabavku umatičenih ovaca i koza, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, s tim da maksimalni broj grla na koje jedno gazdinstvo može ostvariti pravo na regres, po ovoj meri, u toku godine je 10.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod banke, original ili overena fotokopija izdatog računa ili ugovora o kupoprodaji, fotokopiju pasoša kupljene životinje i potvrde o pedigreu.

Regresiranje računa za nabavku krava i junica uvedenih u matičnu evidenciju
Iznos regresa: 30% od visine priloženog računa za nabavku umatičenih krava i junica, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, s tim da maksimalni broj grla na koje jedno gazdinstvo može ostvariti pravo na regres, po ovoj meri, u toku godine je 5.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod banke, original ili overena fotokopija izdatog računa ili ugovora o kupoprodaji, fotokopiju pasoša kupljene životinje i potvrde o pedigreu.

Regresiranje računa za nabavku nazimica uvedenih u matičnu evidenciju
Iznos regresa: 40% od visine priloženog računa ili kupoprodajnog ugovora za nabavku umatičenih nazimica, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, s tim da maksimalni broj grla na koje jedno gazdinstvo može ostvariti pravo na regres, po ovoj meri, u toku godine je 10.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog računa ili ugovora o kupoprodaji, fotokopiju pasoša kupljene životinje i potvrde o pedigreu.

Regresiranje teladi
Iznos regresa: 5000,00 dinara za tele koje je oteljeno u domaćinstvu podnosioca zahteva i predato klanici na teritoriji opštine Čajetina.
Uz zahtev se podnosi: potvrda o prijemu u klanicu, fotokopija pasoša ili bileta overenog od strane veterinarskog inspektora,  fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke.

Regresiranje računa za osemenjavanje krava
Iznos regresa: 2000,00 dinara po osemenjavanju i kravi u 2014.godini.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, fotokopija izdatog računa od strane veterinarske stanice koja je izvršila osemenjavanje,  kopiju pasoša  grla na kome je izvršeno osemenjavanje.

Regresiranje računa za nabavku setrifikovanih sadnica voća i semena žitarica i krmnog bilja
Iznos regresa: 40% od visine priloženog računa za nabavku sertifikovanih sadnica voća, semena žitarica i krmnog bilja bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.  Maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu za ovu namenu i za jednu godinu iznosi 400.000,00 dinara.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, fotokopija izdatog gotovinskog računa koji glasi na ime nosioca gazdinstva, sertifikat o kvalitetu i zdravstvenom stanju sadnog materijala, potvrdu da su korišćene standardne SA sadnice ( za voćne vrste za koje ne postoji sertifikovani sadni materijal). 

Regresiranje računa za nabavku sistema za navodnjavanje
Iznos regresa: 40% od visine priloženog računa za nabavku sistema za novodnjavanje, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.  Maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu za ovu namenu i za jednu godinu iznosi 300.000,00 dinara.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog gotovinskog računa koji glasi na ime nosioca gazdinstva.

Regresiranje računa za kopanje bunara za navodnjavanje zasada
Iznos regresa: 40% od visine priloženog računa za kopanje bunara za navodnjavanje zasada, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.  Maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu za ovu namenu i za jednu godinu iznosi 300.000,00 dinara.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog gotovinskog računa koji glasi na ime nosioca gazdinstva.

Regresiranje računa za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme
Iznos regresa: 30% od visine priloženog računa za nabavku nove ili polovne mehanizacije i opreme, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.  Maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu za ovu namenu i za jednu godinu iznosi 500.000,00 dinara.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog gotovinskog računa koji glasi na ime nosioca gazdinstva.

Regresiranje računa za nabavku plastenika, opreme za plastenike i zaštitnih mreža u voćarstvu
Iznos regresa: 40% od visine priloženog računa za nabavku plastenika, opreme za plastenike ili zaštitne mreže u voćarstvu, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.  Maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu za ovu namenu i za jednu godinu iznosi 300.000,00 dinara.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog gotovinskog računa koji glasi na ime nosioca gazdinstva.

Regresiranje računa za nabavku rashladnih uređaja za mleko - laktofriza
Iznos regresa: 60% od visine priloženog računa ili overenog kupoprodajnog ugovora za nabavku rashladnog uređaja - laktofriza, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.  Jedno gazdinstvo može ostvariti pravo na regres za nabavku jednog rashladnog uređaja u toku godine.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili overena fotokopija izdatog gotovinskog računa koji glasi na ime nosioca gazdinstva ili overenog kupoprodajnog ugovora za nabavku rashladnog uređaja - laktofriza .

Regresiranje računa za nabavku materijala za izgradnju i adaptaciju poljoprivrednih objekata (tovilišta i štale) i infrastrukture za pravna lica (klanice)
Iznos regresa: 40% od visine priloženog računa za nabavku materijala(tovilišta i štale) odnosno računa za izgradnju infrastrukture (klanice), bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.  Maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu za ovu namenu i za jednu godinu iznosi 600.000,00 dinara.
Uz zahtev se podnosi: fotokopija lične karte, fotokopija potvrde ili kartice o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke, original ili fotokopija izdatog gotovinskog računa koji glasi na ime nosioca gazdinstva.

Napomene:
- Prenos sredstava za regres se vrši u roku od 6 meseci po prijemu zahteva za regres. Sredstva za regres se isplaćuju po redu podnošenja zahteva.
- Zahtevi za regres se preuzimaju i popunjavaju prilikom predaje dokumentacije
- Dokumentacija se podnosi u:
Privrednom društvu za razvoj poljoprivrede, Aleksandra Karađorđevića 28, 31310 Čajetina, kancelarija broj 20 (radnim danima od 07 do 15 časova)
ili
Laboratoriji u Krivoj Reci, na stočnoj pijaci (radnim danima od 08 do 16 časova)
- Zahtevi se primaju do 30. novembra 2014. godine ili do utroška sredstava planiranih za svaku meru posebno.
- Regresiraju se računi navedeni u merama isključivo iz 2014. godine.

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina