Stručna psihološka podrška roditeljima Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“

5 Jun 2023

1

STRUČNA PSIHOLOŠKA PODRŠKA RODITELJIMA KORISNIKA DNEVNOG BORAVKA ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U ČAJETINI

Polovinom maja, u Čajetini je započet šestomesečni program psihološke podrške roditeljima korisnika Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“. Ovaj program je deo projekta „Partnerstvo u zajednici - rešenje krize“, koji realizuje udruženje Zlatiborski krug u partnerstvu sa opštinom Čajetina.

Roditelji/staratelji korisnika „Zračka“ su se na organizovanom roditeljskom sastanku upoznali  sa psihologom/psihoterapeutom Marijanom Đenić Assi, koja je izabrana na osnovu javnog poziva, i sa kojom će moći, tokom šest meseci, dva puta nedeljno da telefonskim putem razgovaraju o  problemima koje imaju, da potraže savet  i da nauče kako da primene neke nove pristupe u odnosu sa svojom decom koja imaju smetnje u razvoju.

Psihološka podrška roditeljima/starateljima korisnika „Zračka“, kao jedna od aktivnosti u projektu Partnerstvo u zajednici - rešenje krize, je osmišljena na osnovu potrebe koju je Zlatiborski krug prepoznao tokom višegodišnjeg pružanja usluge socijalne zaštite Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini, a pre svega tokom pandemije izazvane virusom Covid 19.  Prvi utisci, od početka realizacije ove aktivnosti pokazuju da su roditelji izuzetno zainteresovani i da će im ova vrsta podrške značajno koristiti u svakodnevnom porodičnom životu i specifičnim situacijama koje ne mogu sami da razreše.

Cilj projekta „Partnerstvo u zajednici - rešenje krize“ je obezbeđivanje šire podrške u lokalnoj zajednici  deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama kroz sistematski pristup njihovim potrebama u vanrednim i kriznim situacijama. Projekat traje godinu dana, do polovine novembra ove godine, a podržavaju ga Evropska unija i Vlada Republike Srbije kroz program EU PRO Plus.

Odnosi sa javnošću, Zlatiborski krug

Privreda & usluge Radionica Edukacija Psihoterapija, Poslovnik Opština Čajetina, Zlatibor