Stiže oprema za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

14 Oktobar 2019  /  Izvor: Mirjana Ranković Luković, Zlatibor press

Na lokaciju gde se dovršava postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru dopremljen je još jedan deo opreme iz Slovenije koja je proizvedena u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. 

Predstavnici „Hidroinženiringa“ iz Ljubljane ovih dana će nadgledati ugradnju opreme i sa njenim radom upoznati zaposlene u JKP „Vodovod Zlatibor“ koji će ubuduće upravljati postrojenjem i starati se o njegovom održavanju.

U toku je dopremanje opreme za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru koja se trenutno nalazi u magacinu preduzeća „Jedinstvo“ iz Užica. Pored „Jedinstva“ koje je jedan od izvođača radova, tu su i radnici  preduzeća „Beohidro“ iz Beograda kao i predstavnici „Hidroinženiringa“ iz Ljubljane.

„Oni su došli da proprate svoje podizvođače koji će da montiraju opremu na postrojenju. Pored njih, ovde su svakodnevno i ranici „Jedinstva“ iz Užica koji trenutno izvode radove na parternom uređenju  samog postrojenja, tako da očekujemo da će u narednih nekoliko dana biti i to završeno i da ćemo moći da asfaltiramo prilaz i saobraćajnicu unutar postrojenja“, objašnjava Rade Jovanović direktor  JKP „Vodovod Zlatibor“.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru trebalo bi da bude pušteno u probni rad do kraja ove godine a obuka radnika za rad u postrojenjeu vrši se već sada njihovim upoznavanjem sa pristiglom opremom i načinom njenog funkcionisanja. Za to se staraju predstavnici slovenačke firme.

„Stigle su sve potopne pumpe i svi potopni mikseri koji su predviđeni, stigle su duvaljke koje su potrebne za vazduh u SBR-ima i u selektorima; stigla je gruba rešetka koja pripada ulaznoj pumpnoj stanici, centrifuga i pripremna polimerna stanica , tako da će sve moći da se montira na  mesta na kojima već može i gde je predviđeno  da se oprema montira“,  kaže Marjan Janez Muci iz “Hidroinženiringa“.

Podsećanja radi, Vlada Slovenije je, posredstvom svog Centra za međunarodnu saradnju i razvoj, donirala 1,5 miliona evra, dok je Čajetina iz svog budžeta obezbedila tri miliona evra, mada je finansijsko učešće lokalne samouprave i veće ako se uzmu u obzir troškovi za pripremne radove, izgradnju trafo-stanice, prilaznog puta i za ostalih aktivnosti koje su prethodile samoj gradnji.

Kapacitet budućeg postrojenja odgovara ekvivalentu od 20.000 stanovnika, s mogućnošću proširenja 50 odsto. Postrojenje će ispunjavati sve evropske standarde, a njegovom realizacijom Čajetina će ispuniti još jedan bitan korak ka cilju, a to je da postane jedna od prvih ekoloških opština u Srbiji.

Privreda & usluge Privredne aktivnosti Opština Čajetina