Smučarski klub Zlatibor - Konkurs za trenera mlađih kategorija

26 Maj 2021

1

Smučarski klub Zlatibor raspisuje: KONKURS ZA TRENERA MLAĐIH KATEGORIJA
Obaveze trenera / Opis radnog mesta:
- Rukovođenje i upravljanje svim mlađim kategorijama kluba,
- Formiranje i transfer takmičara u napredne specifične grupe,
- Koordinisanje grupa,
Sve ostale obaveze biće detaljno regulisane ugovorom o saradnji 

Za konkurs je potrebno ispuniti sledeće uslove:
ISKUSTVO
- Minimalno 1 godina trenerskog rada
- Mininalno 6 meseci rada sa mlađim kategorijama
- Posedovanje vozačke dozvole B kategorije

STRUČNA SPREMA
- Da poseduje diplomu fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja VI i viši stepen ili,
- Da poseduje diplomu nekog od pedagoških fakulteta i uz nju licencu/dozvolu za rad izdatu od granskih saveza članica Sportskog saveza Srbije ili,
- Da poseduje diplomu operativnog trenera skijaškog trčanja ili biatlona
  
CV SA REFERENCAMA
Dostaviti kopije dokumenata prilikom konkurisanja, a to su:
1. Kopija diplome/licence/dozvole za rad
2. Kopija vozačke dozvole B kategorije
3. Preporuke prethodnih poslodavaca.

KONKURS TRAJE 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Prijave se dostavljaju na adresu Smučarski klub Zlatibor, ulica Sportova b.b. Zlatibor 31315 sa naznakom “Konkurs Trener”, ili na email adresu: skzlatibor@gmail.com ili lično predati u prostoriji Smučarskog klub Zlatibor – Kamp Zlatibor, Tić polje.

19.05.2021.                                  Predsednik UO 
Zlatibor                                         Nikola Kutlešić

Sport & rekreacija Obaveštenja Skijanje Opština Čajetina, Zlatibor