Seminar za mlade volontere u okviru projekta Obrazovanje bez granica

26 Decembar 2016

U Čajetini  je 23. i 24. decembra organizovan seminar za 40 mladih volontera, kao deo projekta iz programa prekogranične saradnje Srbije i Crne gore, Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju, koji finansira  Evropska unija.

Dvodnevni seminar za volontere ima za cilj povećanje kompetencija i veština volontera za obezbeđivanje podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju, a obuhvaćene su teme kao što su razvoj inkluzije, asisitvne tehnologije, zakonski propisi u polju obrazovanja i socijalne zaštite dece sa smetnjama u razvoju, timski rad i komunikacija sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju.

Učesnici seminara su bili volonteri iz Užica i Čajetine, koji će u narednih 12 meseci učestvovati u radionicama sa učenicima specijalne škole „Miodrag V. Matić“ u Užicu i sa korisnicima Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ u Čajetini.

Prema rečima Jelene Žunić Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta, koji je realizaovao obuku, učesnici su bili motivisani i veoma zadovoljni sadržajima koji su im predstavljeni.

Jagoda Jeremić, koordinatorka volontera iz Čajetine, navela je da je planirano formiranje volonterskih servisa u Užicu i Čajetini, u okviru kojih će se  u narednih godinu dana okupljati učesnici obuke, i u praktičnom radu sa korisnicima produbljivati stečena znanja. Jagoda je istakla da članovi Volonterskog socijalnog servisa u Čajetini već nekoliko godina učestvuju u radionicama sa korisnicima Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, koje organizuje Zlatiborski krug, pružalac ove socijalne usluge. Za njih i za nove volontere, učesnike seminara, biće organizovana obuka o korišćenju asistivnih tehnologija, kako bi se olakšalo učenje u redovnoj nastavi dece sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i da bi se razvijale veštine za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

U Čajetini i Užicu će biti opremljeni Centri za asistivnu tehnologiju, u kojima će edukovani nastavnici i stručni radnici pomagati korisnicima da korišćenjem specijalnih aparata, instrumenata i uređaja lakše savladavaju obrazovno-nastavne  programe. Učešćem volontera u radu sa korisnicima razvija se inkluzija i podstiče se vršnjačka edukacija, što je deo ciljeva projekta koji se realizuje pod sloganom: Obrazovanje bez granica.

U Srbiji, projekat realizuje osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u saradnji sa Udruženjem građana Zlatiborski krug iz Čajetine i Specijalnom školom „Miodrag V, Matić“ iz Užica.  U Crnoj Gori, realizator projekta je  „Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja“, u saradnji sa Centrom za decu i mlade sa smetnjama iz Berana, srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama „Zrak nade“.

Vesna Belčević, program asistent
Osnovna škola “Dimitrije Tucović” Čajetina
ostucovic@gmail.com
tel.    +381313831268
mob. +381638579935

Privreda & usluge Seminar Opština Čajetina, Čajetina