Seminar Razvijanje aktivizma i volonterizma kod učenika

10 Maj 2016  /  Izvor: RCU
Datum:

1

14. maja (subota) 2016. sa početkom u 9 časova održaće se seminar „Razvijanje aktivizma i volonterizma kod učenika“, kataloški broj 880, jednodnevni seminar, (8 bodova), Kompetencija: K3; Prioriteti: 1.

Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave - osnovna škola, srednja stručna škola i gimnazija.

Realizatori: Vesna Radonjić, Vesna Belčević, Radmila Simijonović, Marija Stanojević, Biljana Subotić, Jelena Pantić,Jelena Polimac, Dragana Milić.

Seminar je besplatan. Iz škole se mogu prijaviti najviše dva učesnika. Prijavljivanje traje dok se ne formira grupa od 30 učesnika.

Rok za prijavu učesnika: 11. maj (sreda) (i za nastavnike i za učenike).

Takođe Vas obaveštavamo da će istog dana paralelno u 9 časova isti seminar biti održan i za učenike - vršnjačke edukatore iz 7 i 8. razreda osnovnih škola i učenika srednjih škola. Svaka škola može da pošalje takođe po dva učenika. Prijavljivanje traje dok se ne formira grupa od 30 učenika.

Privreda & usluge Seminar Opština Užice, Užice