Savremena dijagnostika u SB „Čigota“ Zlatibor: hibridni SPECT/CT-a uređaj

2 Novembar 2018  /  Izvor: www.zlatiborpress.rs

1

SB Čigota je nabavila  najsavremeniji dijagnostički uređaj, hibridni SPECT/CT-a, za široku nuklearnomedicinsku i radiološku dijagnostiku.  Danas je tim povodom upriličena mala svečanost za zaposlene u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a sa mogućnostima novog aparata upoznali su se novinari Zlatiborpresa.

Hibridni SPECT/CT-a uređaj je jedinstven po svojim performansama, a nabavljen je kroz veliki međunarodni projekat u kome je Čigota bila nosilac ispred Republike Srbije. To je takođe prvi ovakav uređaj koji je instaliran na teritoriji Republike Srbije u jednoj medicinskoj ustanovi zahvaljujući saradnji vlade RS sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

„Ono što je bitno naglasiti, a vezano je za karakteristike ovog uređaja, to je da su u njemu spojene dve vrste uređaja: klasičan CT  i najsavremenija GAMA kamera koja ima mogućnost  snimanja pacijenata u sve tri dimenzije kao što to čine i drugi savremeni uređaji (skener, magnetna rezonanca…). Time smo premostili najveću dosadašnju manu nuklearno-medicinskih dijagnostičkih procedura, a to je precizna lokalizacija promene. Nuklearno-medicinske procedure su veoma moćne tako da sada, čim vidimo nakupljanje radioaktivnog izotopa u telu pacijenta, odmah možemo da kažemo kojoj anatomskoj lokalizaciji ta promena pripada“, objašnjava  dr Nenad Laketić, specijalista nuklearne medicine.

Primena ovog uređeja je mnogostruka, a najveću će imati u onkologiji , kao i u dijagnostici svih sistema i organa u telu pacijenata. Pre desetak dana je završena i obuka za rukovanje aparatom koju je vršio specijalista iz Beča pa su već urađeni i prvi probni pregledi, a od nove godine očekuje se da će SPECT/CT-a raditi punim kapacitetom.

Mirjana Ranković Luković

Javni sektor Promocija Lečenje Opština Čajetina, Zlatibor