Realizacija projekta "Otpad nije smeće" - edukacija o selekciji otpada

23 Septembar 2014  /  Izvor: KSC Čajetina

1

U nastavku realizacije projekta „Otpad nije smeće“, oko dvadesetak volontera u subotu je počelo sa edukacijom građana o važnosti selektovanja otpada. Pri tom su domaćinstvima delili kese za smeće, kao i flajere u cilju njihove što bolje edukacije. Radi što bolje pripremljenosti volontera za ovaj posao Projektom je predviđena i njihova edukacija koja je sprovedena kroz 4 radionice, a organizovana je i poseta regionalnoj deponiji „Duboko“.

Pomenuti projekat opština Čajetina sprovodi u saradnji sa gradom Užicem u okviru programa „Exchange 4“, koji finansira Evropska unija. Novčana sredstva dobijena kroz ovaj projekat utrošena su u nabavku 85 kontejnera namenjenih za odlaganje suvog otpada i za nabavku kesa. Iz KJP „Zlatibor“ kažu da je u planu nabavka još 30 kontejnera koji će biti korišćeni u ove svrhe.

Primarna selekcija otpada je nešto što se sprovodi u svakoj razvijenoj zemlji. Iskustva pokazuju da donosi mnoge prednosti: sortirani komunalni otpad se dalje koristi kao sekundarna sirovina za dalje proizvode, spaljuje se za dobijanje energije ili se na drugi način ponovo upotrebljava. Ne može se zameniti primenom tehnologije, već je potrebno da svako domaćinstvo pokaže spremnost da se odgovorno odnosi prema proizvodnji otpada i korišćenju prirodnih resursa. Program primarne selekcije smeća u našoj opštini krenuće početkom oktobra.

Javni sektor Akcija Edukacija Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina