Razvijanje socijalnih usluga u Čajetini

1 Septembar 2014

Udruženje građana Zlatiborski krug, od maja ove godine, pružalac je socijalnih usluga Pomoć u kući za stara lica i Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju "Zračak"  u Čajetini.  Tokom ova četiri meseca, usluge su se, kroz saradnju sa lokalnom samoupravom i lokalnim organizacijama i institucijama, unapredile i dalje se razvijaju, na zadovoljstvo korisnika i njihovih porodica.

Iskustvo koje je Zlatiborski krug stekao tokom trinaest godina svog postojanja, realizujući programe u oblasti socijalne zaštite, pre svega pružajući podršku pripadnicima ugroženih društvenih grupa, ima presudni značaj u organizovanju rada ove dve usluge u Čajetini.

Dnevni boravak "Zračak" trenutno koristi desetoro dece sa različitim smetnjama u razvoju, a prema rečima mr Zorice Milosavljević, predsednice Zlatiborskog kruga, osim stručnjaka koji su zaduženi za rad sa korisnicima, za bolje funkcionisanje ove usluge veliku pomoć pružaju i osnovna škola „Dimitrije Tucović“ iz Čajetine, Udruženje roditelja dece sa invaliditetom i lokalne institucije koje u skladu sa svojom delatnošću podržavaju rad „Zračka“. Nedavno anketiranje roditelja i staratelja  korisnika Dnevnog boravka je pokazalo veliki stepen zadovoljstva radom „Zračka“ i angažovanjem pružaoca usluge. U narednom periodu, za korisnike je planiran izlet u Vrnjačku Banju, nastavak kulinarskih radionica i realizacija likovnih radionica sa volonterima - studentima likovne akademije.

Usluga Pomoć u kući za stara lica trenutno obuhvata 56 korisnika u selima opštine Čajetina, a od preuzimanja ove usluge, Zlatiborski krug je uključio i volontere, članove Volonterskog socijalnog servisa. Prema rečima Jagode Jeremić, koordinatorke Volonterskog socijalnog servisa, koji funkcioniše u okviru Zlatiborskog kruga, gerontodomaćicama koje odlaze na teren priključuju se i mladi volonteri. Tokom 2013. godine, Zlatiborski krug je realizovao projekat pomoći starim licima, u okviru kojeg je sprovedena obuka volontera za rad sa starima i pružanje pomoći u obavljanju osnovnih kućnih poslova. Obučeni volonteri pomažu gerontodomaćicama u sređivanju kuća, dvorišta, pripremi ogreva, ali veliki značaj za korisnike ima prisustvo mladih koji sa njima porazgovaraju, saslušaju ih i skrate im i ulepšaju samačke dane.

Zlatiborski krug planira proširenje i dalje unapređivanje ovih usluga, uspostavljanjem saradnje sa institucijama koje do sada nisu bile uključene, većim angažovanjem volontera i pokretanjem lokalnih humanitarnih akcija kroz koje se ističe i promoviše značaj šire pomoći pripadnicima ugroženih socijalnih grupa u lokalnoj zajednici.

Vesna Belčević, PR
UG Zlatiborski krug
Slobodana Penezića 31, Čajetina
Phone: +381 63 85 79 935
E-mail: zkrug@open.telekom.rs

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Čajetina