Raspisani javni pozivi za stručnu praksu i samozapošljavanje

1 Jun 2017  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Opština Čajetina godinama unazad izdvaja značajna sredstva u cilju smanjenja nezaposlenosti na teritoriji Opštine kroz mere aktivne politike zapošljavanja predviđene Lokalnim akcionim planovima zapošljavanja.

U toku je Javni poziv za mere samozapošljavanja i stručne prakse. Za meru samozapošljavanja od strane Opštine izdvojeno je 642.600,00 dinara, NSZ 525.763,64 dinara, dok je za stručnu praksu Opština izdvojila 698.700,00, a NSZ 571.663,64 dinara.

U narednom periodu očekuje se raspis Javnog poziva za javne radove, za koje je ukupno planirano 1.197.108,08 dinara.

Za realizaciju pomenutih programa ukupno je obezbeđeno 3.635.836,36 dinara, od čega Opština učestvuje u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 1.999.710,00 dinara, a Nacionalna služba u iznosu od 1.636.126,36 dinara.

Početkom godine Opština Čajetina iz sopstvenih sredstava u iznosu od oko milion dinara finansirala je javne radove kojima je obuhvaćeno 7 lica.

Podsećanja radi, tokom 2016. godine, Opština je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje izdvojila sredstva u iznosu od preko 4.000.000,00 dinara, od kojih je Opština učestvovala sa 2.187.900,00 dinara a NSZ sa 1.874.338,00 dinara.  Ovim merama obuhvaćeno  je preko 30 lica.

Pored pomenutih izdvajanja, Opština je protekle godine, u celosti, izdvojila sredstva za meru subvencije za samozapošljavanje budući da 2016. godine država nije predvidela sufinansiranje pomenute mere. Sredstva su opredeljena u iznosu od 900.000,00 dinara, a time je  5 lica dobilo  šansu da pokrene svoj posao.

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina