Raspisan Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2014. godini

2 Jul 2014  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Užice i opština Čajetina, raspisali su Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2014. godini na području opštine Čajetina. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima sa područja opštine Čajetina radi zapošljavanja nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Užice/ ispostava Čajetina.

Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu, poslodavcima koji zapošljavaju do 50 nezaposlenih lica. Visina subvencije je 100.000,00 dinara po licu. Poslodavac, odnosno organizaciona  jedinica poslodavca u kojoj se zapošljavaju lica, mora biti registrovana  najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva. Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta dužan je da zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa  i da izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
- državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja građana, osim ukoliko se na novotvorenim radnim mestima zapošljavaju osobe sa invaliditetom osim;
-  podnosioci zahteva  koji obavljaju delatnost  u oblasti eksploatacije uglja, snadbevanja el.energijom, gasom, parom i klimatizacija, taksi prevoz, finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja, kockanje i klađenje
- podnosioci zahteva koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine;
- poslodavci koji nisu uspešno poslovali 12 meseci nakon pravosnažnog rešenja o usvajanju plana reorganizacije i obustavljanju stečajnog postupka ili nakon kupovine privrednog subjekta nad  kojim je pravosnažnim rešenjem okončan stečajni postupak.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu opštine Čajetina i oglasnim tablama Opštine i listu „Poslovi“, sajtu NSZ i oglasnim tablama NSZ filijala Užice/ispostava Čajetina i opštine Čajetina i otvoren je do 20.07.2014.godine.

Privreda & usluge Obaveštenja Opština Čajetina, Čajetina
Preuzmi: Detaljni uslovi Javnog poziva (173.5 KB)