Radionice veronauke za korisnike Dnevnog boravka "Zračak"

25 Septembar 2015

Udruženje građana Zlatiborski krug, nastavlja sa organizovanjem volonterskih edukativnih programa za korisnike Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ u Čajetini, uvođenjem časova/radionica veronauke.

Zlatiborski krug, koji je pružalac ove socijalne usluge u Čajetini, već godinama praktikuje uključivanje volontera u rad sa korisnicima. Od 2011. godine, kada je Udruženje pokrenulo Volonterski socijalni servis, organizuje se obuka za volontere, koji se nakon toga, u zavisnosti od svojih interesovanja, veština i sposobnosti, uključuju u različite volonterske aktivnosti.

Do sada su u „Zračku“ volonteri učestvovali u realizaciji kulinarskih radionica i različitih umetničkih i kreativnih radionica što je za korisnike važno zbog bolje socijalizacije i razvijanja korisnih veština koje su značajne za postizanje većeg nivoa samostalnosti.

Prilikom  dosadašnjih organizovanih izleta za korisnike „Zračka“  izražena je njihova zainteresovanost za verske objekte, sadržaje i obrede. U saradnji sa Slobodankom Jojić, koja predaje veronauku u osnovnoj školi u Mačkatu, u „Zračku“ su pokrenute radionice/časovi veronauke. Slobodanka se nedavno uključila u program obuke za članove Volonterskog socijalnog servisa, radi sticanja specifičnih znanja i veština koje će uz svoje profesionalno iskustvo primenjivati u radu sa korisnicima „Zračka“. Ovu obuku Zlatiborski krug organizuje u okviru projekta Unapređenje rada Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na prvim časovima veronauke, korisnici su razgovarali o glavnim hrišćanskim praznicima i značaju molitve, a uskoro će početi sa osmišljavanje aktivnosti vezanih za proslave predstojećih praznika.

Vesna Belčević, PR
UG Zlatiborski krug
Slobodana Penezića 31, Čajetina
E-mail: zkrug@open.telekom.rs
Phone: +381 63 85 79 935

Kultura & tradicija Radionica Opština Čajetina, Čajetina