Radionica povodom razvoja zdravstvenog turizma

9 Maj 2013  /  Izvor: Specijalna bolnica Čigota
Datum:

Radionica povodom razvoja zdravstvenog turizma održaće se 10. maja 2013. godine u "Čigoti" na Zlatiboru sa početkom u 11 časova. (sala B).

Radi unapređenja turističkog proizvoda zdravstvenog turizma u svim turističkim klasterima u Srbiji u narednom periodu, povezivanja svih stejkholdera koji imaju interesa i mogu da utiču na razvoj turizma na pomenutim područjima, a sa ciljem da se zadovolji sve zahtevnije turističko tržište, (domaće i inostrano), Ministarstvo finansija i privrede-Sektor za turizam, organizovaće radionice u okviru Radne grupe za razvoj zdravstvenog turizma. U sastavu radne grupe su:

- dr Nata Ćirić, predsednik, Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za turizam
- dr Mirjana Kovačević, član, Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za turizam
- dr Slavka Drašković, član, Kancelarija za saradnju sa dijasporu i Srbima u regionu
- Jelica Milašinović, član, Kongres srpskog ujedinjenja
- Tatjana Joksimović, član, Turistička organizacija Srbije
- Aleksandar Šuša, član, Turistička organizacija Srbije
- Ljiljana Čerović, član, Turistička organizacija Srbije
- Vladan Vešković, član, Udružene banjskih i klimatskih mesta Srbije
- Ivana Stanković, Perfect-Metropolis Group.

Članovi radne grupe (ne uvek u punom sastavu) će posetiti banjske i klimatske destinacije i u njima realizovati radionice.

Pozitivni efekti radionica na sektor turističke privrede i na unapređenje i razvoj banjskih i klimatskih  destinacija, postigli bi se kroz unapređenje turističkog proizvoda i bolje "pakovanje" istih, bolju uređenost turističke destinacije, podizanje kvaliteta smeštaja i drugih pratećih sadržaja, bolju promociju destinacije i turističkih proizvoda, veći broj turista, veći broj zaposlenih, podizanje kulture na području, podizanje svesti o značaju turističke delatnosti.

Đorđe Đorđević

Javni sektor Radionica Lečenje Opština Čajetina, Zlatibor