Rad Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini tokom vanrednog stanja

16 April 2020  /  Izvor: Vesna Belčević, Zlatiborski krug

Prema odluci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, tokom trajanja vanrednog stanja Dnevni boravci za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji su zatvoreni. Zlatiborski krug, kao pružalac ove usluge socijalne zaštite, prati sve instrukcije nadležnih institucija i organizuje funkcionisanje ove usluge u otežanim uslovima.  

Od kako su uvedene nove mere, rad Dnevnog boravka „Zračak“ u Čajetini je značajno izmenjen. Zaposleni su u redovnoj telefnoskoj komunikaciji sa roditeljima i staraocima korisnika, vezano za aktivnosti korisnika, održavanje higijenskih navika, redovnih vežbi predviđenih individualim planovima za rad i pružanje psihosocijalne podrške korisnicima i njihovim porodicama, kojima su dostavljeni telefonski brojevi Instituta za mentalno zdravlje preko kojih mogu da razgovaraju sa stručnjacima, vezano za sve probleme izazvane vanrednom situacijom.

Prostorije Dnevnog boravka se redovno dezinfikuju i provetravaju, a u njima zaposleni pripremaju radne zadatke za korisnike, pakete sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim sredstvima, i izrađuju zaštitne maske za porodice korisnika.

Zaposlene izrađuju i zaštitne maske za gerontodomaćice u službi Pomoć u kući za stare, čiji rad takođe organizuje udruženje Zlatiborski krug, a obe ove usluge finansira opština Čajetina.

U sredu, 15. aprila su korisnicima Dnevnog boravka dostavljeni radni zadaci vezani za predstojeće praznike, a njihovim porodicama su uručeni paketi sa osnovnim životnim namirnicima, zaštitnim maskama i sredstvima za dezinfekciju. Tokom ovih poseta, zaposleni su obavili kratke razgovore sa korisnicima Dnevnog boravka i uputili ih da poštuju sve mere zaštite, da obavljaju aktivnosti koje su za njih predviđene u Dnevnom boravku, prilagođene uslovima vanrednog stanja.

Korisnici su se naročito obradovali paketima sa grickalicama koji su za njih pripremljeni.

Zaposleni u udruženju Zlatiborski krug su u redovnoj komunikaciji sa Crvenim krstom i sa nadležnim opštinskim institucijama, kako bi se rad usluga socijalne zaštite koje udruženje pruža odvijao što bolje u vanrednim uslovima.

Prema rečima Zorice Milosavljević, predsednice Zlatiborskog kruga, korisnici Dnevnog boravka „Zračak“ i članovi njihovih porodica se i inače susreću sa različitim problemima u svakodnevnom životu, a u ovoj situaciji, zaposleni u Zlatiborskom krugu, opštinskim službama, Centru za socijalni radi, Crvenom krstu i čajetinskom Domu zdravlja, rade sve što mogu da njima i pripadnicima drugih ranjivih društvenih grupa pomognu da prevaziđu probleme u toku vanrednog stanja.

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina