Prvi srpski kongres dečje endokrinologije 26 – 28. APRIL 2018. ZLATIBOR ČIGOTA

23 April 2018  /  Izvor: Specijana bolnica Čigota
Datum: -

1

Pedijatrijska endokrinologija, kao ultimativna pedijatrijska filozofija, u kojoj su složeni endokrinološki mehanizmi povezani u jednu logičnu, uzročno-posledično celinu. Kako funkcionišu ti mehanizmi?
Koji su najčešći uzroci njihovog kvarenja? Šta su specifičnosti u dijagnostici i terapiji?

Na ova i mnoga druga pitanja odgovore će po prvi put u Srbiji dati Kongres dečjih endokrinologa, koji će se od 26 - 28. aprila 2018.godine održati na Zlatiboru. Sve informacije o ovom Kongresu nalazićete na ovom sajtu, pa za početak i orjentacioni “kostur” ovog kongresa – podložan manjim ali ne i suštinskim promenama. Pozivam Vas da svojim aktivnim učešćem, prijavom radova ili participacijom u praćenju i diskusijama uzmete učešće u radu ovog Kongresa. I na ovom kao i na drugim pedijatrijskim skupovima učiće se, ali će se učenju i radovati.

Predsednik Organizacionog odbora 1. DEKS 2018
prof.dr Saša R. Živić

Organizator kongresa
Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" - www.cigota.rs

Izvršni organizator
Easy Travel & Eventstel:
kongres@easytravel.rs
www.easytravel.rs
www.deks.org.rs

Mesto i vreme održavanja
Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", 25 - 28. april 2018.
Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Privreda & usluge Simpozijum Edukacija Opština Čajetina