Prva obuka lokalnih službenika za efikasnije upravljanje opštinskom imovinom

22 April 2014  /  Izvor: Opština Čajetina

1

Članovi opštinskih radnih timova za popis i upis opštinske imovine iz Beočina, Šida i Sremskih Karlovaca su od 9-12. aprila na Zlatiboru pohađali obuku za efikasnije upravljanje imovinom u javnoj svojini. Domaćini obuke su bile kolege iz opštinske uprave Čajetina i gradske uprave Užica koji su stečena znanja i iskustva u ovoj oblasti tokom seminara predstavili kolegama iz tri vojvođanske opštine.

Načelnik Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti grada Užica, g-din Petar Vujadinović, je učesnike upoznao za važećom zakonskom regulativom, nadležnostima jedinica lokalne samouprave u oblasti upravljanja opštinskom imovinom i sa iskustvima država članica Evropske unije i država iz regiona u ovoj oblasti. Za sve polaznike obuke je bilo veoma korisno i dragoceno predstavljanje načina na koji grad Užice upravlja nepokretnostima u svom vlasništvu, od usvojenih lokalnih propisa, preko načina za prikupljanje podataka o jedinicama nepokretnosti, formiranja baze podataka o imovini, do izrade elaborata o opravdanosti zamene ili prodaje nepokretnosti u svojini grada za svaki konkretan slučaj.

Tokom trodnevnog seminara, učesnici su upoznati i sa načinom za privlačenje investicija kroz upravljanjem lokacijama za izgradu, čime je demonstrirano zavidno iskustvo i veoma dobri rezultati koje je Grad Užice postigao do sada. Takođe, Milomir Tucović, koordinator Kancelarije za LER opštine Čajetina, predstavio je projekat PROMISE u koji je ova opština sa još 14 partnera iz 7 zemalja Jugoistočne Evrope bila uključena. Projekat je realizovan kroz Transnacionalni program Jugoistočne Evrope i u okviru njega je opština Čajetina stekla prva iskustva na planu evidentiranja i upravljanja opštinskom imovinom.

Seminar je realizovan u okviru projekta „Imovina lokalne samouprave-važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“, koji finansira Evropska unija kroz Exchange 4 program, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština SKGO.

Javni sektor Seminar Opština Čajetina, Zlatibor