Protokol za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u kriznim situacijama

21 April 2023

1

Druga radionica za izradu Protokola za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u opštini Čajetina u kriznim situacijama

Krajem marta u Čajetini je započet proces izrade Protokola za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u kriznim situacijama. U  sredu, 19. aprila,  u čajetinskoj biblioteci je održana druga radionica za izradu Protokola, kao deo projekta Partnerstvo u zajednici - rešenje krize, koji realizuje udruženje Zlatiborski krug u partnerstvu sa opštinom Čajetina.

Voditeljke procesa izrade Protokola, master defektolozi Svetlana Glavinić i Mirjana Ocokoljić iz Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica, zadovoljne su sastavom Tima za izradu Protokola u kojem su prisutni predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija, a po njihovim rečima to obezbeđuje kvalitetan pristup ovoj osetljivoj temi i kvalitetan dokument kao rezultat rada.

U proces izrade Protokola su uključeni predstavnici lokalne samouprave, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, vatrogasne jedinice, policijske stanice, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Crvenog krsta, Centra za kulturu i lokalnih udruženja, koji će sagledati položaj i potrebe osoba sa smetnjama u razvoju u periodu krize iz ugla svake od ovih organizacija/institucija, i učestvovati u procesu iznalaženja rešenja i odgovora na ove potrebe.

Na drugoj radionici, učesnicima su kroz teoretski i praktičan rad objašnjeni pojmovi i značenja konkretnih smetnji u razvoju i načini na koje je moguće pružiti podršku i pomoć u prevazilaženju poteškoća za ostvarivanje osnovnih potreba u komunikaciji, kretanju i funkcionalnosti u lokalnoj zajednici.

Izrada Protokola je deo projekta Partnerstvo u zajednici - rešenje krize, koji realizuje udruženje Zlatiborski krug u partnerstvu sa opštinom Čajetina, a čiji je cilj obezbeđivanje šire podrške u lokalnoj zajednici kroz sistematski pristup položaju i potrebama dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica u vanrednim i kriznim situacijama. Projekat se realizuje od novembra 2022. godine i u proteklom periodu su realizovane obuke za zaposlene u obrazovanju i socijalnoj zaštiti o radu sa decom sa smetnjama u razvoju u kriznim situacijama kada su njihove specifične potrebe povećane.

Projekat „Partnerstvo u zajednici – rešenje krize“  podržavaju  Evropska unija i Vlada Republike Srbije kroz program EU PRO Plus.

Odnosi sa javnošću
Zlatiborski krug
zlatiborskikrug.org.rs
zkrug@mts.rs
+381638579935

Javni sektor Predavanje Edukacija Opština Čajetina, Zlatibor, Čajetina