Projekti za Zlatiborski okrug

15 Septembar 2014  /  Izvor: Privredana komora Srbije

1

Privredna komora Srbije pružiće punu podršku realizaciji domaćih i međunarodnih projekata čiji je nosilac Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“.

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ i Privredna komora Srbije uspostavili su projektnu saradnju u vezi sa promocijom turističke privrede Zlatiborskog okruga. Na sastanku u PKS dogovorene su i zajedničke aktivnosti koje bi trebalo da unaprede kvalitet i povećaju kvalitet poljoprivredno prehrambenih proizvoda ovog kraja. Direktor Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ Slavko Lukić, upoznao je Aleksandru Stanarević, direktora Sektora za internacionalizaciju PKS i predstavnike Centra za upravljanje projektima PKS , sa domaćim i međunarodnim projektima koji su u funkciji razvoja turizma i poljoprivrede u svim opštinama Zlatiborskog okruga.

Kao nova članica Privredne komore Srbije, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ intenzivno će sarađivati sa udruženjima za turizam i poljoprivredu, koji su u sastavu nacionalne asocijacije srpske privrede. Privredna komora Srbije pomoći će realizaciju započetih projekata, a agenciju iz Užica uključiće i u sve značajnije projekte čiji je nosilac PKS, posebno u vezi sa projektima međunarodnih aktivnosti. Ukazano je i na značaj razvoja edukacije u ovoj oblasti, kao i na potrebu da Regionalna agencija „Zlatibor“ poveže svoje aktivnosti sa svim značajnijim srpskim kompanijama u sektoru turizma i poljoprivrede, kako bi se postojeći, ali i novi, zajednički projekti, brže i efikasnije realizovali, što bi dovelo i do većeg otvaranja novih radnih mesta u Zlatiborskom okrugu.

Privreda & usluge Obaveštenja