Projekat Obrazovanje bez granica predstavljen novinarima

24 Decembar 2016

U Čajetini je 23. decembra održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen projekat prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život  dece i mladih sa smetnjama u razvoju, koji finansira Evropska unija.

Projekat, pod sloganom Obrazovanje bez granica u Srbiji realizuje osnovna škola „Dimitrije Tucović“  iz Čajetine, u saradnji sa Udruženjem građana Zlatiborski krug i Specijalnom školom „Miodrag V, Matić“ iz Užica.  U Crnoj Gori, projekat realizuje „Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja“, u saradnji sa Centrom za decu i mlade sa smetnjama iz Berana, srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama „Zrak nade“.

Milka Vasiljević, direktorka škole „Dimitrije Tucović“ i menadžerka projekta je istakla da se u školi već godinama uspešno sprovodi inkluzija kroz redovan nastavni program, a da je škola ustupila svoj prostor za funkcionisanje usluge socijalne zaštite Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, čiji je pružalac udruženje Zlatiborski krug. Kroz saradnju sa Zlatiborskim krugom na unapređivanju položaje korisnika Dnevnog boravka, prepoznate su potrebe korisnika, koje se tiču obrazovanja i socijalne inkluzije.

Po rečima gospođe Vasiljević, u Čajetini i Užicu će tokom projekta biti formirani Centri za asisitivnu tehnologiju, koji će biti opremljeni adekvatnim uređajima i aparatima, a za nastavnike, volontere, roditelje i decu sa posebnim obrazovnim potrebama će biti organizovana obuka o korišćenju asistivnih tehnologija. Asistivna tehnologija omogućava inkluzivno obrazovanje visokog kvaliteta, a obuhvata instrumente, aparate, pomagala i uređaje koje učenici sa invaliditetom i učenici sa  smetnjama u razvoju koriste, kako bi obavljali zadatke koje inače ne bi mogli da obave. Takođe, asistivna tehnologija obuhvata i informaciono-tehnološke alate-softver uz koji korisnici mogu da obavljaju zadatke lakše, brže i bolje.

Predstavnica specijalne škole „Miodrag V. Matić“, Sandra Šobotović, istakla je značaj ovog projekta za učenike i nastavnike, a Vesna Belčević, predstavnica udruženja Zlatiborski krug, objasnila je kako projekat utiče poboljšanje položaja korisnika Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ u Čajetini.

Novinarima je podeljen informativno propagandni materijal i najavljene su brojne aktivnosti koje će se realizovati tokom 15 meseci trajanja projekta.

Vesna Belčević, program asistent
Osnovna škola „Dimitrije Tucović“ Čajetina
ostucovic@gmail.com
tel.    +381313831268
mob. +381638579935
 

Privreda & usluge Promocija Opština Čajetina, Čajetina