Projekat „Most“, u decembru se otvara Savetovalište za mlade sa problemima u ponašanju

21 Novembar 2023

1

Udruženje građana Zlatiborski krug iz Čajetine otpočelo je realizaciju projekta “Most“, u okviru koga će sredinom decembra početi sa radom Savetovalište za mlade sa problemima u ponašanju. Glavni cilj projekta je unapređenje međusektorske saradnje u resocijalizaciji i prevenciji asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problematičnim ponašanjem.

U Savetovalištu će biti angažovani psiholog, pedagog i socijalni radnik, a korisnici će biti deca i mladi sa problematičnim ponašanjem, počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja. Zlatiborski krug će blisko sarađivati sa Centrom za socijalni rad i školskim timovima za borbu protiv nasilja, i u dogovoru sa njima će prihvatati korisnike.

Tokom trajanja projekta će biti organizovan niz javnih predavanja i tribina, sa učesnicima iz sveta kulture, sporta i umetnosti, pod parolom „Život bez nasilja“.

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu”, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji - UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Kontakt osoba: Vesna Belčević, odnosi sa javnošću
Zlatiborski krug (063/857-9935 ili zkrug@mts.rs)

Javni sektor Obaveštenja Opština Čajetina, Zlatibor